Kako izraditi suho cvijeće za aranžman

Kako izraditi suho cvijeće za aranžman

Pomognite nam u dijeljenju znanja:

Članak Vam je pomogao?

Autor: ramone

Cvijeće uberite za suhih dana. Izaberite biljke koje se još nisu rascvale jer će one bolje zadržati boju.

 

1. Biljke prikladne za prirodno sušenje su hortenzije, rane ljetne trave i trajno cvijeće, kao što su smilje, mrižica i dr.

2. Cvijeće treba sušiti obješeno za peteljke u toploj, suhoj i dobro prozračenoj prostoriji u koju ne dopire izravna sunčeva svijetlost.

3. Sa stabljika uklonite donje lišće jer će se smežurati i usporiti proces dehidracije. Prije sušenja učvrstite cvjetove na krhkim stabljikama žicom; kad se cvijet osuši, navucite žitnu slamku na žicu ili žicu pričvrstite za grančicu.

4. Cvijeće svežite u manje kitice tako da se sve stabljike dobro prosuše.