Kako riješiti probleme u radu sa aplikacijom ePorezna | ePorezna troubleshooting

Kako riješiti probleme u radu sa aplikacijom ePorezna |  ePorezna troubleshooting

Pomognite nam u dijeljenju znanja:

Članak Vam je pomogao?

Autor: damir0408

Izvor: www.porezna-uprava.hr

U ovome članku navedena su rješenja problema sa kojima se možete susresti pri instalaciji i radu aplikacije ePorezna. Ukoliko se pojavi problem koji nije naveden u ovome dokumentu javite se na mail adresu tehničke podrške eporezna@porezna-uprava.hr ili na broj telefona kontakt centra PU 0800 1001.

 

Application cannot be started, contact the application vendor.

Dogodila se greška prilikom ažuriranja aplikacije ePorezna na noviju verziju.

Rješenje:


1. Otvorite web stranicu Porezne uprave

2. Odaberite gumb "Pokreni aplikaciju".

Ukoliko ne uspijete riješiti problem te pokrenuti aplikaciju na ovaj način napravite sljedeće:

1. Otvorite Start My Computer. Odaberite Tools Folder Options View.
2. U popisu Advanced settings pod djelom Hidden files and folders uključite Show hidden files and folders
3. Odaberite Apply to all folders (gumb se nalazi pri vrhu prozora)
4. potvrdite odabirom Yes, te odaberite Ok.

Ukoliko je Vaš operativni sustav na hrvatskom jeziku odaberite slijedeće:

1. Moje računalo Alati Odrednice mape Prikaz Dodatne postavke
2. Prikaži skrivene datoteke i mape
3. U redu.

Izbrišite slijedeću mapu:

Windows XP - C:\Documents and Settings\ime korisnika\Local Settings\Apps\2.0
Windows Vista ili Windows 7 - C:\Users\ime korisnika\AppData\Local\Apps\2.0

Sve Vaše postavke ostati će sačuvane nakon brisanja mape (ime, OIB, adresa,certifikati,..).
Ponovo pokrenite instalaciju aplikacije ePorezna s web stranica PUodabirom gumba Pokreni instalaciju.

http://www.porezna-uprava.hr/e-porezna/ePorezna2006.asp?id=b03d9


WSE 511: It is invalid to use the security token.

Poruka se odnosi na problem s aplikacijom Microsoft WSE 3.0 koja je preduvjet za rad aplikacije ePorezna.

Kako bi ispravili grešku napravite sljedeće:

Rješenje:


1. Otvorite Control Panel (Start Control Panel).
2. Otvorite Add or Remove Programs (na Windows Vista/Windows 7 otvorite Programs and Features).
3. Pronađite Microsoft WSE 3.0 Runtime i kliknite na Change/Remove.
4. Odaberite Remove the application from this computer, dovršite deinstalaciju.
5. Pokrenite novu instalaciju Microsoft WSE 3.0 Runtime s web stranice
 

Object contains only public half of a key pair. A private key must also be provided.

Certifikati u postavkama aplikacije ePorezna nisu ispravno namješteni.

Rješenje:


1. Ponovo namjestite postavke aplikacije ePorezna. U aplikaciji ePorezna pokrenite slijedeće: Postavke Digitalni certifikati.
2. Navedeni certifikati se podešavaju odabirom gumba Odaberite certifikat Instalirani certifikat.
3. Certifikat za elektroničke potpise: odabrati certifikat na ime i prezime nositelja kartice koji završava s .5
4. Certifikat za identifikaciju poslužitelju: odabrati certifikat na ime i prezime nositelja kartice koji završava s .1
5. Ukoliko se koristite s više kartica prilikom slanja obrazaca (posjedujete nekoliko kartica za više klijenata) prilikom svake fizičke zamjene kartice biti će potrebno napraviti ovaj korak.


Keyset does not exist

Provjerite je li kartica ispravno umetnuta u čitač. Izvadite je te ponovo umetnite. Također provjerite jesu li certifikati odabrani u postavkama aplikacije identični onima sa umetnute kartice (ukoliko koristite nekoliko kartica možda su odabrani pogrešni certifikati).

Za rješenje problema napravite sljedeće:


1. Zatvorite aplikaciju ePorezna (ako je pokrenuta).
2. Odaberite Start My Computer. Odaberite Tools Folder Options View. U popisu Advanced settings pod Hidden files and folders provjerite imate li odabrano Show hidden files and folders. Ukoliko nije, odaberite te potvrdite sa Ok.
3. Otvorite dolje navedenu mapu.

Windows XP: C:\Documents_and_Settings\ime_korisnika\AppData\ePorezna\2.0\Configuration
Windows Vista i Windows 7: C:\Users\ime_korisnika\AppData\Roaming\ePorezna\2.0\Configuration

Ne tražite ovaj dokument putem Windows Search - potrebno je ručno otvoriti mapu u kojoj se dokument nalazi.

NAPOMENA: moguće je kako se mapa ePorezna nalazi pod imenom drugoga korisnika.

Potrebno je odabrati ime korisnika koji se služi aplikacijom.

4. Unutar mape ePorezna nalazi se dokument Configuration.xml. Navedeni dokument potrebno je izbrisati.
5. Pokrenite aplikaciju ePorezna.
6. U aplikaciji odaberite gumb Postavke.
7. Pod karticom Korisnik aplikacije unesite ime i prezime.
8. Pod karticom Poslovni subjekt unesite OIB, te ime poslovnog subjekta.
9. Pod karticom Digitalni certifikati odaberite:
10. Certifikat za elektroničke potpise - odabrati certifikat na ime i prezime nositelja kartice, koji završava sa .5
11. Certifikat za identifikaciju korisniku - odabrati certifikat na ime i prezime nositelja kartice, koji završava sa .1
12. Potvrdite sa U redu te pokušajte npr. dohvatiti PKK obrazac kako bi provjerili je li greška otklonjena.


„Underlying connection was closed“ ili „Unable to connnect to remote server“

1. Provjerite kako je namješteno sistemsko vrijeme na Vašem računalu. Uskladite ga sa satom na sljedećem linku:
http://ntp.carnet.hr/
Ukoliko je vremensko odstupanje veće od 30 min. aplikacija će javljati grešku.
2. Provjerite također datum i vremensku zonu (Time Zone) - trebala bi biti podešena GMT (+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb. Pod vremenskom zonom (Time Zone) postoji opcija Automatically adjust clock for daylight saving changes koja mora biti uključena.
3. Sa sljedećeg linka http://rdc.fina.hr/CA/RDCca.cer preuzmite FINA RDC CA root certifikat, pohranite ga npr. na desktop vašeg računala te otvorite snimljeni certifikat. odaberite Install Certificate. Odaberite Place all certificates in the following store, odaberite Browse te mapu Trusted Root Certification Authorities.
4. Nakon toga odaberite "Next te Finish.
5. Ukoliko vam direktan link prema FINA-a certifikatu ne radi, otvorite stranicu http://rdc.fina.hr
te preuzmite certifikat. Nalazi se u djelu RDC CA Root certifikat |
6. U postavkama aplikacije ePorezna ispravno namjestite certifikate.
7. Otvorite Postavke kartica Digitalni certifikati.
8. Navedeni certifikati podešavaju se na način:
Certifikat za elektroničke potpise:
odabrati certifikat na ime i prezime nositelja kartice koji završava s .5 ( Npr. Pero Perić 1234.1.1.5).
Certifikat za identifikaciju poslužitelju:
odabrati certifikat na ime i prezime nositelja kartice koji završava s .1 (Npr. Pero Perić 1234.1.1.1).
9. Certifikati se odabiru klikom na gumb Odaberite certifikat ... -> Instalirani certifikat.
10. Odaberite Postavke kartica Napredne postavke.
11. Odaberite gumb Ponovo inicijaliziraj.
12. Na istoj stranici za postavke Proxy Server-a pod HTTP Proxy TIP odaberite Koristi postavke iz Internet Explorera.
13. Moguće je kako Vaš antivirusni program blokira slanja putem aplikacije ePorezna (npr. program Node32, TrendMicro, Zone Alarm, …). Pokušajte prije samog slanja isključiti antivirusni program te nakon toga poslati obrazac ili zatražiti stanje.


Invoke or BeginInvoke cannot be called on a control until the window handle has
been created.

Dogodila se greška s radom Microsoft Report Viewer 2005 SP1 aplikacije.

Potrebno je napraviti reinstalaciju na slijedeći način:


1. Zatvorite aplikaciju ePorezna.
2.. Pomoću Internet Explorer pretraživača otvorite stranicu: http://www.microsoft.com/downloads
3. Odaberite Download
4. Odabirom na Run pokrenite instalaciju te slijedite instalacijske korake opisane u uputama za instalaciju koje se nalaze na web stranicama PU.

Ukoliko nakon gore navedenog ponovo naiđete na problem napravite sljedeće:


1. Otvorite Start Control Panel Add/Remove Programs.
Windows Vista / Windows 7 korisnici odabiru Start Control Panel Programs and Features.
2. Odaberite Microsoft Report Viewer 2005, odaberite Uninstall.
3. Odaberite ePorezna aplikaciju, odaberite Uninstall.
4. Pomoću Internet Explorer pretraživača otvorite stranicu
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=6219
5. Odaberite Download a zatim Run. Izvršiti će se instalacija. Odaberite Finish
6. Ponovite instalaciju ePorezna aplikacije s Web stranice
http://www.porezna-uprava.hr/e-porezna/ePorezna2006.asp?id=b03d9
odabirom gumba Pokreni aplikaciju.
7. Pokrenite aplikaciju te pokušajte npr. dohvatiti PKK kako bi potvrdili da je greška ispravljena.


Korisnik nije ovlašten za potpisivanje ovog tipa obrasca

Greška znači kako certifikat kojim se trenutno koristite nema ovlaštenja za slanje ovoga tipa obrazaca.
Slijedite upute navedene u članku Kako se ovlastiti za rad s određenim poslovnim subjekt.

 

Internal error has been detected but the source is unknown

Problem je u konekciji čitača kartice i računala.

1. Isključiti te ponovo uključiti čitač kartica iz USB porta na računalu. Također pokušati uključiti čitač u različiti USB port.
2. Izvaditi i ponovo umetnuti karticu. Pokušati dohvatiti PKK kako bi provjerili je li problem uspješno riješen. Ukoliko rješenje ne uspije produžite na korak 3.
3. Unutar aplikacije ePorezna otvorite Postavke Digitalni certifikati. Ponovo odaberite certifikat za elektroničke potpise odabirom gumba Odaberite certifikat Instalirani certifikat.
4. Na isti način odaberite certifikat za identifikaciju poslužitelju.

 

Certifikat u postavkama aplikacije je istekao

Korisnički certifikati na kartici ili USB stick-u se zakupljuju na određeni period. Nakon isteka tog perioda potrebno je obnoviti korisničke certifikate kako bi se njime mogli i dalje koristiti. Aplikacija ePorezna upozoriti će Vas o tome porukom dva tjedna prije isteka certifikata. Kada se pojavi obavijest o promjeni certifikata potrebno je javiti se instituciji od koje ste iste zaprimili certifikate (FINA, ZABA, RBA, …) kako bi iste obnovili.


Nakon obnove certifikata potrebno je napraviti proces nove instalacije certifikata. Kako bi ponovo instalirali korisničke certifikate slijedite proceduru opisanu u članku Kako instalirati certifikate potrebne za rad aplikacije ePorezna ?

Napomena

Zahvaljujemo se gospođi Mirjani Mahović-Komljenović voditeljici Porezne uprave ispostava Samobor.