Kako se ovlastiti za rad s određenim poslovnim subjektom | ePorezna

Kako se ovlastiti za rad s određenim poslovnim subjektom | ePorezna

Pomognite nam u dijeljenju znanja:

Članak Vam je pomogao?

Autor: damir0408

Izvor: www.porezna-uprava.hr

 

Kako bi se korisnici mogli uspješno služiti uslugama aplikacije ePorezna potrebno je korisničkim certifikatima dodijeliti odgovarajuća ovlaštenja.

Ovlaštenja za rad s određenim poslovnim subjektom možete dobiti na jedan od dva načina:

1. Ovlaštenje slanjem zahtjeva za elektroničko poslovanje putem aplikacije ePorezna

Ukoliko certifikat glasi na ime direktora poslovnog subjekta dovoljno je poslati zahtjev za elektroničkim poslovanjem kako bi se ovlastili za sve usluge aplikacije ePorezna. Upute se nalaze u korisničkom priručniku na web stranici PU.
Sustav će Vas obavijestiti o rezultatu ovlaštenja putem mail-a i to pozitivnim odgovorom u slučaju da su vam dodijeljena ovlaštenja ili negativnim odgovorom ukoliko u registru certifikata niste prepoznati kao odgovorna osoba u poslovnom subjektu.

Nakon što se na ovaj način ovlastite možete dalje dodjeljivati ovlaštenja drugim osobama odnosnonjihovim korisničkim certifikatima. Ukoliko imate ovlasti direktora no ipak zaprimite negativan odgovor javite se odgovorom na zaprimljeni mail, odnosno na mail adresu tehničke podrške eporezna@porezna-uprava.hr .

2. Ovlaštenje predajom obrasca punomoći u područni ured ili ispostavu Porezne uprave

Ukoliko odgovorna osoba u poslovnom subjektu ne želi i ne namjerava imate certifikate, (kako se izdavanje certifikata naplaćuje od ovlaštenog izdavatelja – FINA-e) ona može opunomoćiti drugu osobu da u njeno ime u poreznom postupku poduzima radnje koje se odnose na korištenje elektroničkih usluga Porezne uprave.


Opunomoćenik može biti primjerice zaposlenik tog poslovnog subjekta ili vlasnik/zaposlenik knjigovodstvenog servisa. Naravno, opunomoćenik mora imati digitalne certifikate na svoje ime.
Prema tome, certifikate koji ne glase na ime ovlaštene osobe, direktora određenog poslovnog subjekta, možete ovlastiti predajom pismene punomoći u područnom uredu ili ispostavi Porezne uprave isključivo ovlaštenoj službenoj osobi Porezne uprave koja je ovlaštena za zaprimanje punomoći i dodjelu ovlaštenja u aplikaciji ePorezna.

Kao primjer, mogući scenarij uz određene pretpostavke:


•  Direktor poslovnog subjekta nema certifikate
•   Zaposlenik, primjerice odjela za računovodstvo, ima certifikate
•   Ispune se tri primjerka punomoći
•  Zaposlenik (opunomoćenik) predaje ispunjene punomoći u Poreznu upravu ovlaštenoj službenoj osobi
•  Ovlaštena službena osoba dodjeljuje ovlaštenja

Više informacija o istome pitanju, obrazac punomoći kao i uputu za popunjavanje obrasca možete potražiti na Web stranici Porezne uprave:

Dodatne informacije o proceduri ovlaštenja možete potražiti u korisničkom priručniku aplikacije ePorezna na web stranicama PU.

Napomena

Zahvaljujemo se gospođi Mirjani Mahović-Komljenović voditeljici Porezne uprave ispostava Samobor.