Kako u Eset sustav unijeti korisničko ime i lozinku (4.0)

Kako u Eset sustav unijeti korisničko ime i lozinku (4.0)

Pomognite nam u dijeljenju znanja:

Članak Vam je pomogao?

Autor: Pliric

Preporučamo skidanje najnovijih sigurnosnih zakrpa kako bi vaše računalo bilo u potpunosti zaštićeno. Ako planirate onemogućiti obavještavanje o Windows nadogradnjama u vašem Esetovom sigurnosnom proizvodu, preporučamo Vam da omogućite obavijesti o nadogradnjama ili automatsku nadogradnju u Windows operacijskom sustavu. ESET Smart Security i ESET NOD32 Antivirus 4.0 svakih sat vremena provjeravaju dostupnost nove aktualizacije, te se barem jednom dnevno aktualiziraju novim virusnim potpisima, a povremeno se nadograđuju i komponente samog programa. Aktualizacija neće biti uspješna ako ste krivo unijeli korisničko ime ili lozinku ili korisničko ime i lozinka nisu važeći.

 

Ako želite provjeriti jeste li ispravno unijeli korisničko ime i lozinku, pratite slijedeće korake: 

1. Otvorite glavni prozor programa klikom na ikonu u području obavješćivanja na traci zadataka Windowsa ili klikom na Start › All Programs › Eset › ESET Smart Security ili ESET NOD32 Antivirus. 
 
2. Kliknite na Aktualizacija i odaberite Podešavanje korisničkog imena i lozinke. Provjerite jesu li vaše korisničko ime i lozinka ispravno uneseni. 
 
  • PRIMJER:

  • Korisničko ime: EAV-1234567 

  • Lozinka: abcde12345 
  •  
3. Kliknite na U redu, a zatim na Aktualizacija baze podataka virusnih potpisa.
 
4. Ako vas program ne zatraži korisničko ime i lozinku, znači da ste ih ispravno unijeli. U suprotnom kliknite na Odustani i ponovite korak 2 i 3. Uvjerite se i da ste se na računalo prijavili kao administrator ili da imate prava adminstratora.
 

Važno:

a.) Korisničko ime i lozinku je potrebno unijeti točno kako su napisani. 
 
b.) Korisničko ime i lozinka razlikuju velika i mala slova i crtica u korisničkom imenu je obavezna.  
 
c.) Lozinka se sastoji od deset znakova i sve su mala slova. 
 
d.) Ako podatke prenosite (copy/paste) uvjerite se da ne kopirate prazna mjesta jer ona nisu sastavni dio niti korisničkog imena niti lozinke. 
 
e.) Također ne koristimo malo slovo L u lozinci (koristite broj jedan (1) kao zamjenu), veliko 0 je broj nula (0), a malo o je slovo o. 
 

Napomena

Održavanje baze virusnih potpisa i programa aktualnim, najvažniji je dio sigurnosnog sistema. Uvijek vodite računa da antivirusno rješenje bude aktualizirano kako biste osigurali neprestanu zaštitu

Ako još uvijek imate problema s aktualizacijom, kontaktirajte Službu za korisnike kako biste se uvjerili da je korisničko ime i lozinka koju koristite valjana.