O kako.hr

 •  

 • Kako.hr je portal odgovora kojemu je primarna svrha da korisnicima pomogne u traženju informacije, sredstva i ono najvažnije: ODGOVORA NA PITANJE KAKO. Kako.hr korisnike spaja s brzim, pouzdanim i relevantnim informacijama.

 • Cilj

 • Mi smo ovdje da na komplicirana pitanja u pravom trenutku i na najbrži na?in damo jednostavan odgovor. Odgovorit ?emo na sva vaša KAKO pitanja, bilo da pretražujete ?injenice, mišljenje ili jednostavno zanimljivi sadržaj podijeljen kroz naših 20 GLAVNIH KATEGORIJA. Uz naš svakodnevni brainstorming do vas želimo doprijeti putem odgovora na vaša KAKO pitanja. Mi želimo da nas vi ?ujete!

 • Ideja

 • Imamo ideju i vjerujemo da svako pitanje zaslužuje odli?an ODGOVOR. Stoga pretražujte, pitajte, podijelite svoje znanje s drugima i istražite ovaj svemir znatiželje.

 • Ako ipak...

 •  
 • NISTE PRONAŠLI ODGOVOR? Nema problema! Pošaljite nam bilo koje KAKO pitanje na pitanje@kako.hr i u roku od 24/48 sati odgovor ?ete prona?i na našem portalu.

 • Registrirajte se!

 • Podijelite svoje znanje s drugima i uz to još osvojite totalno cool nagrade!

 

PODACI O FIRMI

Fit planet d.o.o. za usluge, skra?eni naziv Fit planet d.o.o.
Samobor, Starogradska 39
Upisana kod Trgova?kog suda u Zagrebu
pod brojem MBS:080633015
Temeljni kapital u iznosu od 21.000,00 kn upla?en je u cijelosti
?lanovi uprave / likvidatori  Damir Brauneger, Kristijan Januši? i Andrija Horvat
Žiro ra?un otvoren kod Zagreba?ke banke, poslovnica Samobor br. 2360000-1101991054
                                 Hypo Alpe Adria banke, poslovnica Samobor br. 2500009-1101365389