Preferencijsko glasovanje - razumijemo li nova pravila glasovanja, 2015.

Autor: Antonio Volarević Izvor: LinkedIn

Preferencijsko glasovanje - razumijemo li nova pravila glasovanja, 2015.

Čini se da mnogi građani nisu kvalitetno upoznati s načinom na koji će se glasovati na skorašnjim izborima za zastupnike u Hrvatski Sabor. Zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski Sabor (zadnja izmjena NN 104/15), predviđeno je da se 140 zastupnika (ne računajući zastupnike nacionalnih manjina i zastupnike koje biraju hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj) bira u Sabor tako da se područje Republike Hrvatske podijeli na deset izbornih jedinica te se u svakoj izbornoj jedinici bira 14 zastupnika u Sabor.

Članak

Zastupnici u Sabor biraju se po proporcionalnoj zastupljenosti i preferencijskom glasovanju.

Najvažnije je napomenuti da birači mogu glasovati samo za jednu listu kandidata. Glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred naziva liste izborne jedinice. Ako birač na jednoj listi želi dati glas pojedinom kandidatu, zaokružuje redni broj ispred imena i prezimena kandidata kojemu daje preferirani glas. Kandidat koji je dobio preferirani glas ima prednost pred ostalim kandidatima na listi za koju je birač glasovao.
 
Dakle, radi izbjegavanja nepravilnosti, valja se držati jedne liste i (eventualno) jednog preferiranog kandidata na toj listi, jer birači mogu glasovati samo za jednu listu kandidata. Preferirani glas bit će važeći ako ga dodijelimo kandidatu s liste koju smo također zaokružili na glasačkom listiću. No, ako se zaokruži samo lista, a ne i preferirani glas kandidatu, listić je također važeći. Ako ste pak zaokružili samo kandidata s neke liste, ali ne i listu, automatski će glas ići i kandidatu i njegovoj listi. 
 
Ako birač glasuje za jednu listu, a preferirani glas da kandidatu s neke druge liste onda će biti vrijedeći samo glas dodijeljen listi, a glas za kandidata s druge liste neće se uvažiti.
 
Ako netko pak zaokruži dvojicu ili više kandidata na istoj listi, glasački listić je važeći u odnosu na glas za listu, bez obzira na to je li redni broj ispred te liste zaokružen ili nije, dok se preferirani glasovi za kandidate neće uvažiti.
 
Ako je birač dao preferirani glas za kandidate s različitih lista i zaokružio redni broj ispred jedne od lista na kojoj se oni nalaze, listić je važeći u odnosu na glas za listu, kao i za preferirani glas s liste ako je toj listi dao samo jedan glas. 
 

"Listić će biti nevažeći ako se na listiću zaokruže dvije liste!"

"Listić će biti nevažeći i ako ne bude zaokružen uopće ili ako po njemu budete šarali."

Napomena

U svakom slučaju, glasački listić mora biti takav da se iz njega na siguran i nedvojben način može utvrditi volja birača i okolnost za koju je listu ili kandidata birač glasovao. U protivnom je glasački listić - nevažeći.