Samoborka d.d. | Toplinska izolacija fasade i poboljšanje energetske učinkovitosti objekata

Autor: Samoborka d.d. Izvor: samoborka.hr

Samoborka d.d. | Toplinska izolacija fasade i poboljšanje energetske učinkovitosti objekata

Toplinska izolacija fasade danas je nužan građevinski standard i opće prihvaćen postupak poboljšanja energetske učinkovitosti objekata.

Članak

STOGODIŠNJE ISKUSTVO
 
Energetska učinkovitost osigurava financijsku uštedu smanjenjem potrošnje energije, ali i smanjenje emisije štetnih plinova, što su važni strateški ciljevi, ali i naša obveza.
 
Ključnu ulogu u ostvarivanju tih ciljeva ima toplinska zaštita. Iako je toplinska zaštita jedan od šest bitnih zahtjeva koje građevina mora zadovoljiti prema postojećoj zakonskoj regulativi, više od 80% zgrada u Hrvatskoj nije toplinski izolirano, ili je nedovoljno izolirano. Jedan od najčešćih načina zadovoljavanja uvjeta uštede energije i toplinske zaštite vanjskih zidova je uporaba povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (engl. External thermal insulation composite system - ETICS, njem. Wärmedämmverbundsystem - WDVS).
 
Kvalitetnom toplinskom zaštitom, osim smanjenja potrošnje energenata do 50% i stvaranja ugodne stambene mikroklime, bitno se umanjuju i negativni utjecaji na konstrukciju (naprezanja uslijed temperaturnih promjena, ekstremno visokih ili niskih temperatura, prodora vode ili vlage, razaranje uslijed smrzavanja i dr.) čime se bitno produljuje vijek trajanja građevine. No fasadni sustavi osim presudne uloge u toplinskoj zaštiti imaju i značajnu estetsku funkciju.
 
Više je razloga zbog kojih bi se svaki investitor i kupac pri odabiru toplinskog sustava trebao savjetovati sa stručnjacima, profesionalcima, koji će svojim znanjem i iskustvom moći prepoznati i individualne želje, sklonosti i zahtjeve određenog načina života.
 

Pravilnim odabirom toplinskog fasadnog sustava zadovoljit će se čitav niz tehničkih, fizikalnih i estetskih svojstava.

Samoborka d.d. osnovana je davne 1906. godine i kroz više od 100 godina postojanja kvalitetom se i inovacijom razvila u tržišnog lidera u Hrvatskoj. Raspolaže s pet certificiranih toplinskih fasadnih sustava koji će zadovoljiti ukuse, potrebe i onih naj-zahtjevnijih kupaca. Certificirani sustavi podrazumi-jevaju proveden postupak ocjenjivanja sukladnosti i izdane isprave o sukladnosti u skladu s odredbama Pravilnika za ocjenjivanje sukladnosti, isprave o su-kladnosti i označavanje građevnih proizvoda.
 
Samoborka d.d. u svojoj ponudi ima pet certificiranih toplinskih fasadnih sustava:
 
- TERMOZOL/TERMOZOL EPS s toplinsko-izolacij-skim pločama ekspandiranog polistirena 
- TERMOZOL EKSTRA s toplinsko-izolacijskim plo-čama ekspandiranog grafitnog polistirena 
- TERMOZOL XPS s toplinsko-izolacijskim pločama ekstrudiranog polistirena 
- TERMOVOL s toplinsko-izolacijskim pločama mi-neralne vune 
- TERMOLAM s toplinsko-izolacijskim lamelama mineralne vune 
 
Toplinski sustavi izvode se u nekoliko faza:
 
- toplinsko-izolacijski materijal lijepi se na pripremljenu podlogu i po potrebi dodatno mehanički pričvršćuje pričvrsnicama
 
- na  zalijepljeni  toplinsko  izolacijski  materijal nanosi se polimer-cementni mort u debljini od min 2 mm, u koji se utiskuje alkalno postojana staklena mrežica
 
- drugi sloj polimer-cementnog morta nanosi se u debljini 1,5–2 mm unutar 24 sata. (Oba sloja polimer-cementnog morta, zajedno s mrežicom čine armaturni sloj ukupne minimalne debljine 2,5 mm (ovisno o odabranom tipu sustava))
 
- nakon minimalno 7-10 dana sušenja nanosi se temeljni premaz za ujednačavanje upojnosti podloge te završni sloj (mineralni, silikatni, akrilatni ili silikonski) različitih tekstura i granulacija.
 
 
Vrlo važni detalji prilikom izvedbe toplinskih sustava, osim standardnih uvjeta za izvedbu fasaderskih radova (temperatura zraka i podloge, vlažnost zraka, izravno djelovanje sunčevih zraka i sl.), su pravilno nanošenje ljepila i lijepljenje toplinsko-izolacijskih ploča, odabir odgovarajućih pričvrsnica i njihova pravilna ugradnja, izvedba armirajućeg sloja dostatne debljine i pravilno pozicioniranje mrežice s izvedbom preklopa, dodatna dijagonalna armiranja na kutovima oko otvora, mehanička ojačanja svih kutova, postava okapnih profila na isturenim dijelovima pročelja, dodatna armiranja u zona-ma povećanog opterećenja na udar, izvedba podnožja i dr.
 
LEGENDA:
 
1. ZID
2. MORT ZA LIJEPLJENJE
3. TOPLINSKO-IZOLACIJSKE PLOČE/LAMELE
4. PRIČVRSNICA
5. ARMATURNI SLOJ SA STAKLENOM MREŽICOM
6. ZAVRŠNO-DEKORATIVNA ŽBUKA S ODGOVARAJUĆIM PREDPREMAZOM
 
 

Sloj po sloj – fasada!

Uz toplinsko-izolacijski materijal koji osigurava osnovni zahtjev toplinske zaštite, najvažniji element sustava predstavlja armaturni sloj koji sprječava pojavu puko-tina zbog mehaničkih i termičkih naprezanja nastalih uslijed izloženosti sustava atmosferilijama, mehanič-kim udarima i površinskim naprezanjima.
 
Polimer-cementni mortovi LJEPILO ZA EPS, SAMOTERM, SAMOTERM F i SAMOTERM GLET, kao komponente Samoborkinih toplinskih fasadnih susta-va svojim visokokvalitetnim svojstvima, a to su visoka fleksibilnost, vodoodbojnost, paropropusnost, u 
potpunosti zadovoljavaju sve gore navedene zahtjeve.
 
Završni sloj toplinskog sustava čine temeljni premaz za ujednačavanje upojnosti podloge i završno-deko-rativna žbuka.
 
Samoborka d.d. u svojim certificiranim toplinskim fasadnim sustavima nudi široku paletu proizvoda. Osim polimer-cementnih mortova tu su i završno dekorativne žbuke, a ovisno o vrsti korištenog veziva preporučuju se:
 
- akrilatne žbuke TERAKRIL
- SILIKONSKE ŽBUKE
- SILIKATNE ŽBUKE
- kao i mineralne žbuke SEP. 
 
Odabirom različitih struktura (zaribane, ribane, špricane ili valjane) i granulacija (najmanje preporučena 1,5mm) moguće je dobiti različite teksture završne obrade. O granulaciji, odnosno debljini i vrsti završno dekorativne žbuke, ovise i svojstva i funkcionalnost cijelog sustava.
 
Boja nije samo ukras!
 
Posebnu pozornost potrebno je obratiti kod izbora boja. Nijansa završnog sloja bitno utječe na zagrija-vanje površine zida. Kod tamnijih tonova dolazi do razvoja visokih temperatura na površinama zidova čime se značajno povećavaju termička naprezanja u armaturnom i završnom sloju te rizik pojave pukotina. Stupanj refleksije je numerička vrijednost koja označava količinu reflektirane sunčeve svjetlosti. Što je vrijednost niža, nijansa je tamnija, a fasada se više zagrijava.
 
Kako bi se smanjio rizik stvaranja pukotina, stupanj refleksije (ovisno o vrsti veziva završno-dekorativne žbuke) mora biti veći od:
 
- ≥ 25 za akrilatnu i silikonsku žbuku 
 
- ≥ 30 za silikatnu žbuku 
 
- ≥ 50 za plemenitu tankoslojnu mineralnu žbuku Isto vrijedi i za vanjske fasadne boje na završno-deko-rativnim žbukama. 
 
Iz svega navedenog može se zaključiti da je izvedba toplinske zaštite primjenom povezanih sustava za vanjsku toplinsku izolaciju složen zahvat koji zahtjeva određena znanja i vještine.
 
Nažalost, svakodnevno se suočavamo s brojnim problemima: otpadanjem, pucanjem sustava, promjenom boje završnog sloja, kao i potpunom nefunkcionalnosti izvedenih toplinskih sustava, već nakon 2-3 godine od izvedbe. Stoga je, prilikom projektiranja, odabira i izvedbe toplinskih sustava, potrebno imati na umu da je, prema važećoj regulativi, uporabni vijek svake izvedene građevine, u odnosu na zahtjev uštede energije i toplinske zaštite, najmanje 50 godine.
 
Cilj pravilno odabranog toplinskog sustava, primjene kvalitetnih materijala, kao i pravilne izvedbe, je ostvarivanje ugodne mikroklime prostora i toplinske zaštite kroz cijeli životni vijek građevine. Priuštite sebi i svojoj okolini ugodnu atmosferu i fasadu na kojoj će vam svi zavidjeti. Naročito susjedi!
 

Napomena

*** DIJAGONALNO ARMIRANJE NA UGLOVIMA PROZORA I VRATA IZVODI SE POLAGANJEM STAKLENE MREŽICE U SVJEŽI MORT ZA ARMATURNI SLOJ TOČNO NA UGLOVE OTVORA POD KUTEM OD 45° PRIJE PUNOPLOŠNOG NANOŠENJA MREŽICE. MINIMALNA DIMENZIJA ARMATURNIH TRAKA IZNOSI 20 X 40 cm