Kako pisati haiku poeziju + Pisanje haiku poezije

ZEN I HAIKU

"U svojoj biti zen je umjetnost pronicanja u prirodu vlastita bića, on pokazuje put iz ropstva u slobodu. Možemo reći da zen oslobađa svu energiju koju svatko od nas prirodno nosi u sebi, no koja je, u običnim okolnostima, osujećena i izobličena te ne nalazi prikladan kanal za svoju aktivnost…

Upravo zato, svrha je žena spasiti nas od ludila i sakaćenja. To podrazumijevam pod slobodom: davanje maha svim stvaralačkim i blagotvornim porivima koji su u našim srcima… Mi obično ne vidimo činjenicu da raspolažemo svim potrebnim sposobnostima koje će nas usrećiti i ispuniti ljubavlju."

/ Dasetz Teitaro Suzuki, Zen Buddism /

<p>
<strong>Proučavaj i živi zen, neka ti u tome pomognu:</strong></p>
<p>
1. Z E N (T. D. Suzuki)<br />
2. PUT ZENA (Alan W. Watts)<br />
3. Z E N (Vladimir Devide)</p>
<p>
<strong>VOĐENJE SPIRITUALNOG DNEVNIKA</strong></p>
<p>
Smisao vođenja Spiritualnog Dnevnika je pokazati va&scaron;e vlastito unutarnje stanje / psihu /. Ovom metodom želi vam se približiti svjestan način života, koji sadrži duboki smisao. U dnevnik svakodnevno unosite nesvakida&scaron;nje doživljaje i događaje, dobre i lose strane života, pogre&scaron;ke učinjene u mislima, riječima i đelima.</p>
<p>
Sjecanje na situaciju, s vremenom otkrit će te uzrok va&scaron;ih slabosti, koja će sama od sebe postepeno nestati. Misli moramo pratiti i promatrati, jer za njima slijede đela. Vođenjem Spiritualnog Dnevnika vi se svakodnevno i ispovijedate. S vremenom se razvija i receptivnost / otvorenost / na razna događanja. Bez receptivnosti nema stvarnog spiritualnog napretka. Discipliniran i spiritualno uređen život vrlo je bitan. Ako redovito ulažete vrijeme u spiritualne vježbe, to je znak pozitivnog rasta. To je metoda samo analize, dobiva se na moralnom razvoju. Spiritualni napredak se ubrzava.</p>
<p>
<strong>KAKO NAPISATI HAIKU</strong></p>
<p>
George Swede je privukao pozornost na dva različita motri&scaron;ta sto se mije&scaron;aju u poku&scaron;ajima rasprave o naravi haikua: &quot;Za jedne, haiku je vrst pjesni&scaron;tva i prema njemu se treba odnositi kao prema umjetničkoj tvorevini koja se dade oblikovati; za druge je postao vid Zen prakse i prema njemu se treba odnositi na način suglasan s drugim oblicima meditacije.&quot;</p>
<p>
Tako se pokazuje nemogućim doći do opisa haikua sto će ga svi oni koji su očarani žanrom prihvatiti bez rezervi. Neki će prigovarati da je nepoželjno to čak i poku&scaron;avati. Ako me pitate sto je haiku, odgovor bi bio: Haiku je kratka pjesnička forma, trostih s metrom 5-7-5 koji govori o prirodi, samo formalno zadovoljava.</p>
<p>
Nekoliko putokaza neka je od pomoći, posebice novodo&scaron;lim u haiku. Neka vam u tome pomogne: Haiku poetikon J. W. Hacketta.</p>
<p>
<br />
<strong>HAIKU POETIKON J. W. HACKETTA</strong></p>
<p>
<strong>1. Sada&scaron;njost je kvintesencija haiku doživljaja. </strong>Stoga nikako ne dopusti da ti promakne upravo ovaj sada&scaron;nji tren.</p>
<p>
<strong>2. Upamti da je priroda utočiste haiku.</strong> / Imaj pri ruci bilježnicu u koju ispisuje&scaron; svoje zapiske o vlastitom haiku iskustvu . /</p>
<p>
<strong>3. Zorno promatraj predmete iz prirode… </strong>razotkrit će se neviđena čuda.</p>
<p>
<strong>4. Postani jedno s prirodom. </strong>Dopusti onome o čemu pi&scaron;e&scaron; da se kroz tebe izrazi i ostvari svu puninu svoje životnosti. Ono o čemu pi&scaron;e&scaron;, i &quot;to si ti&quot;.</p>
<p>
<strong>5. O svojim bilje&scaron;kama o prirodi razmi&scaron;ljaj u osami i miru. </strong>Neka oni budu počelo tvojih haiku pjesama.</p>
<p>
<strong>6. Dok pises o prirodi, nemoj izdati Takvost sviju stvari… </strong>budi iskren prema životu!</p>
<p>
<strong>7. Svaku pojedinu riječ odabiri s posebnom pozorno&scaron;ću. </strong>Rabi samo one rijeci koje jasno odražavaju tvoje osjećaje.</p>
<p>
<strong>8. Rabi prezent kao glagolsko vrijeme.</strong></p>
<p>
<strong>9. Posegni za riječju koja naznačuje godi&scaron;nja doba</strong>, mjesto ili određeno doba dana, kako bi pjesma zadobila dodatnu dimenziju.</p>
<p>
<strong>10. Rabi isključivo običan, svakodnevni jezik.</strong></p>
<p>
<strong>11. Nastoj pisati u tri stiha od ukupno sedamnaestak slogova.</strong> Mnogi se haiku doživljaji mogu prikladno izreci u japanskoj versifikacijskoj strukturi od 5, 7, 5 slogova – ali ne i svi.</p>
<p>
<strong>12. Izbjegavaj srok.</strong> Naglas pročitaj svaki zapisani stih, kako bi se osvjedočio u prirodnost njegova zvuka.</p>
<p>
<strong>13. Imaj na umu to da je ŽIVOTNOST</strong>, a ne ljepota, istinsko obilježje haiku.</p>
<p>
<strong>14. Ne podliježi nejasnim aluzijama: </strong>istinski je haiku intuitivan, a ne apstraktan ili intelektualan.</p>
<p>
<strong>15. Ne previdi humora, no izbjegavaj puku dosjetku.</strong></p>
<p>
<strong>16. Uznastoj na svakoj pojedinoj pjesmi sve dok ona ne dorekne ono sto drugima želi&scaron; prenijeti.</strong></p>
<p>
<strong>17. Spomeni se toga da je haiku prst koji ukazuje na Mjesec</strong>, i ukoliko je ruka na kojoj se nalazi ure&scaron;ena draguljima, vise ne vidimo ono sto nam želi pokazati.</p>
<p>
<strong>18. Krajnjom budno&scaron;ću oplemeni svoj osjet, a svoj duh odgajaj u zazenu ili u nekom drugom srodnom vidu usredsređujuće meditacije.</strong> Zen – haiku nazor trebao bi nalikovati bistroj povr&scaron;ini planinskog jezera: tek onda kada je bez ikakve vlastite misli, u stanju je odzrcaliti i Mjesec, i prelet ptice nad sobom…</p>
<p>
<br />
<strong>HAIKU – ELIKSIR ŽIVOTA</strong></p>
<p>
<u><em><strong>Spiritualnost se stječe i razvija kroz umjetnost, tako se sire granice svijesti i rast duhovnog bića. </strong></em></u>Impulsi za duhovno&scaron;ću u umjetnosti nalaze podesan medij. Haiku trenutak je trenutak cjeline i punine duha. Za umjetnika se kaže da je &quot;visoki svećenik ljepote&quot;.</p>
<p>
<em><strong>Filozof Martin Buber napisao je da priroda za svoje posvećenje treba čovjeka. </strong></em>Haiku ima snagu koja blagoslivlja, koja nas umiruje. Haiku pjesmu možemo usporediti s mantrom / zvukom / kao psihičko – energetskom stvarno&scaron;ću, kod usklađivanja energetskog / aure, cakri i meridijana / i harmoniziranja funkcija bića pri meditaciji.</p>
<p>
<em><u><strong>Kao i kod mantre, haiku aspekt pokazuje da je zvučna i svjetlosna energija povezana sa različitim nivoima psihičkih snaga. </strong></u></em>Jungove postavke o duhovnim praslikama imaju svoju tananu energetsku podlogu, tako da kad čovjek energijom dopre u određenu oblast, onda počinje da saznaje i ono sto nije ocekivao.</p>
<p>
<em><u><strong>Kroz energetske sadržaje pokazuje se zajednička osnova primjenjiva za sve ljude. </strong></u></em>Utvrđeno je da zvučna energija, koja je pretvorena u svjetlosnu, ima utjecaja i na formiranje karaktera bića.</p>
<p>
<strong>Jakost haiku stiha u analogiji s mantrom ovisi o zvukovnoj snazi jezika – govora – izgovora, onoliko snažnog koliko je blizu izvoru – stvaralačkom u Rijeci.</strong> Tako za jezik vedskih spisa i predanja – sanskrit rijeci odgovaraju stvarnosti, riječju – zvukom ona su imenovana, ne samo znak – opis – simbol stvarnosti nego i sama stvarnost.</p>
<p>
<br />
<strong>STVARNOST SVIJETA / 1 / = STVARNOST PJESNIKA = STVARNOST HAIKU / 2 /</strong></p>
<p>
<strong>ŽIVOT / 3 / = HAIKU = STVARNOST</strong></p>
<p>
<br />
<strong>Tri stvari čine haijina!</strong></p>
<p>
<strong>1 doživljaj </strong>- sposobnost istinitog, jasnog, stvarnog doživljaja sebe, svijeta i života, zbiljske stvarnosti.</p>
<p>
<strong>2 izražaj </strong>- sposobnost izražavanja riječima tog doživljaja nepromjenjivog, onakvog kakav jest.</p>
<p>
<strong>3 život </strong>- sjedinjenjem sebe, svijeta, stvarnosti, života, sjedinjenjem doživljavanja i izražavanja nastaje haiku.</p>
<p>
<br />
<strong>Put može biti zen, umjetnost, poezija, haiku – život.<br />
Cilj je spoznaja, ostvarenje, prosvjetljenje – život.</strong></p>
<p>
<strong>(!) put = cilj<br />
(?) cilj = put</strong></p>
<p>
<br />
<strong>&nbsp;</strong>&quot;Yogi koji je ostvario krajnje znanje vidi okom mudrosti čitav svijet u vlastitom atmanu i vlastiti atman u čitavom svijetu&quot;.</p>
<p>
/ Sri Sankaracarya, Atmabodha /</p>
<p>
<br />
<strong>Napomena:</strong></p>
<p>
CH&#39;AN GLEDI&Scaron;TE O ŽIVOTU – Časopis HAIKU, br. 1, Zagreb, zima &#39;96<br />
CH&#39;AN I PROSVJETLJENJE – Časopis HAIKU, br. 4, Zagreb, jesen &#39;96</p>
<p>
<strong>Autor: </strong>Borivoj Bukva SAVJETI HAIKU PJESNIKU: Japanski pjesnik Masaoka Shiki poznat je kao četvrti velikan haiku poezije. Bio je strog kritičar i haiku reformator.</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<strong>Evo nekih njegovih savjeta haiku pjesniku: </strong></p>
<p>
<strong>1. Budi prirodan.</strong></p>
<p>
<strong>2. </strong>Čitaj stare autore, no upamti da će&scaron; kod njih naći pomije&scaron;ane dobre i lo&scaron;e pjesme.</p>
<p>
<strong>3. </strong>Pi&scaron;i da bi udovoljio samome sebi. Ako ti se tvoje pisanje ne sviđa, kako može&scaron; očekivati da će se ono sviđati bilo kome drugom?</p>
<p>
<strong>4. Sjeti se perspektive. </strong>Velike su stvari velike, no i malene su stvari velike ako se gledaju izbliza.</p>
<p>
<strong>5. Haiku nisu logičke propozicije, i ne trebaju na povr&scaron;ini pokazati nikakav proces zaključivanja.</strong></p>
<p>
<strong>6. Upotrebljavaj i imaginarne i realne slike, ali pretpostavljaj realne. </strong>Upotrebljava&scaron; li imaginarne slike dobiti će&scaron; i dobre i lo&scaron;e haiku, no dobri će biti veoma rijetki. Upotrebljava&scaron; li realne slike, jo&scaron; je uvijek te&scaron;ko dobiti vrlo dobre haiku, no relativno je lako dobiti drugorazredne koji će zadržati neku vrijednost i nakon &scaron;to prođu godine.</p>
<p>
<strong>7. Čitaj, kadgod može&scaron;, sve vrijedne knjige o haiku</strong>, razmisli o njihovim dobrim i lo&scaron;im stranama.</p>
<p>
<strong>8. Upoznaj sve vrste haiku</strong>, no imaj svoj vlastiti stil.</p>
<p>
<strong>9. Skupljaj novi materijal neposredno</strong>, nemoj ga uzimati iz starih haiku.</p>
<p>
<strong>10. Znaj ne&scaron;to i o ostaloj književnosti.</strong></p>
<p>
<strong>11. Znaj barem ne&scaron;to </strong>o svakoj umjetnosti.&nbsp;</p>

Pratite nas na društvenim mrežama

Ne budite sramežljivi, pridružite se Kako.hr zajednici, svaki dan naučite nešto novo i podijelite svoja znanja s drugima.