kako_obracunavamo_porez_formula_izracuna

Kako obračunavamo porez [Formula izračuna]

Ukoliko se bavite ugostiteljskom djelatnošću ili pak razmišljate o uključivanju u taj zanimljiv, ali i izrazito kompetitivan tržišni segment, biti će Vam korisno pročitati nekoliko osnovnih informacija koje Vam mogu pomoći u razumijevanju poslovanja u ugostiteljstvu.

Potrebne evidencije 
U svakom ugostiteljskom objektu prije svega je nužno voditi evidenciju materijala (knjigu šanka). Sadržaj i oblik takve knjige nisu točno propisani. Uz to potrebno je voditi i evidenciju o dnevnom gotovinskom prometu koja se mora voditi na stvarnom mjestu ostvarivanja prometa. Ta evidencija mora, prema čl.56.st.5. Općeg poreznog zakona, u svakom trenutku biti dostupna poreznom tijelu (nor. prilikom poreznog nadzora). Sadržaj i oblik ove evidencije također nisu striktno propisani. Na kraju, ali ne manje važno, ugostiteljima skrećemo pažnju da, prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti obavezno moraju u prostoru osigurati i Knjigu žalbe.
Obračun poreza u ugostiteljstvu 
Ako se poduzetnik nalazi u sustavu PDV-a, tada je u njegovoj ugostiteljskoj usluzi sadržan PDV, ali i porez na potrošnju alkoholnih, bezalkoholnih pića, piva i vina. Obveza obračuna poreza na potrošnju proizlazi iz Zakona o financiranju jedinica lokalne uprave i samouprave.
Kod izračuna PDV-a i poreza na potrošnju koristimo preračunate stope PDV-a i poreza na potrošnju. 
Preračunate stope možemo izračunati na slijedeći način: Preračunata stopa PDV-a i poreza na potrošnju = Stopa (PDV ili potrošnja) x 100/stopa PDV-a + stopa poreza na potrošnju + 100
– Preračunata stopa PDV-a od 23 % u ugostiteljskoj djelatnosti iznosi 18,25% kada se obračunava porez na potrošnju od 3 %
– Preračunata stopa poreza na potrošnju (kada je PDV 23 %) za stopu od 3% iznosi ustvari 2,38%
Kod ugostitelja koji nisu u sustavu PDV-a preračunata stopa poreza na potrošnju uznosi 2,91 % a izračunava se na sljedeći način:
Stopa poreza na potrošnju x 100/ 100 + stopa poreza na potrošnju
Evidencija prihoda u ugostiteljstvu
Prihodi se najčešće evidentiraju na temelju dnevnih ili mjesečnih izvještaja prometa. Troškove nabave utrošenih namirnica ili materijala na kraju godine s računa troškova selimo na rashode, a njima sučeljavamo prihode. Ostvarena razlika predstavlja zaradu tj. ugostiteljsku maržu.