Kako podnijeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

kako-podnijeti-zahtjev-za-izdavanje-gradevinske-dozvole-kako-hr

1. Pribavljanje odobrenja za veće preinake

Ako želite izgraditi, proširiti ili konstrukcijski preinačiti postojeći objekt, za to trebate odgovarajuću dozvolu, odobrenje kojim su obuhvaćeni standardi sigurnosti, materijala, stanovanja i gradnje.

Ako počnete graditi bez dozvole, možete biti krivično gonjeni ili će vam se uručiti nalog za uklanjanje konstrukcije. Za izvođenje radova možda ćete trebati i odobrenje za gradnju. Odvojeni zahtjevi, kako za odobrenje gradnje tako i za građevinsku dozvolu, moraju se predati nadležnom tijelu lokalne uprave.

Građevinska dozvola vam treba i za projekte kao što su proširivanje zgrade, prenamjena potkrovlja i gradnja garaže.

Građevinska dozvola nije potrebna za uobičajene popravke, zatim za neke zidove ili ograde na međi (iako i za to može biti potrebno odobrenje za gradnju). Međutim, ako ste u nedoumici, potražite savjet u nadležnom uredu lokalne uprave – osobito ako se radovi izvode na sustavima grijanja, sanitarnim sustavima i unutarnjim ili vanjskim odvodima.

2. Podnošenje zahtjeva

Najjednostavniji način jest prije početka izvođenja radova predati obavijest o gradnji na posebnom obrascu ureda lokalne uprave. Za malen projekt detaljni nacrti nisu obično potrebni. Ako niste sigurni, pokažite svoje nacrte i ideje građevinskom inspektoru dovoljno vremena prije započinjanja radova.

Kod kompliciranijih projekata možda ćete uz zahtjev morati predati i detaljne izvedbene planske nacrte i tlocrte, pa ih pripremite unaprijed. Napravite ih dovoljno vremena prije namjeravanog početka radova.

Za građevinsku dozvolu zaračunat će vam se pristojba čiji iznos ovisi o ukupnoj vrijednosti radova, a iz nje će se također pokriti troškovi građevinskog inspektora lokalne uprave koji će kontrolirati radove tijekom izgradnje.

Ako vam odbiju zahtjev – zato što planirani zahvati ne odgovaraju propisima ili zato što nisu pravilno pripremljeni – malo je vjerojatno da će vam uvažiti žalbu. Morat ćete ponoviti čitav postupak.

Međutim, lokalna vlast može malo ublažiti propise, na primjer ako ih se uvjeri da su materijali koje planirate koristiti prihvatljivi, iako nisu propisima priznati. Ako se u nadležnom uredu lokalne uprave ne slažu s time, možete se žaliti Ministarstvu za graditeljstvo i zaštitu okoliša. U uredu lokalne uprave objasnit će vam kako to napraviti, ali trebat će vam i savjet ARHITEKTA ili građevinskog stručnjaka.

3. Nadziranje radova

Građevinski inspektori u raznim fazama izvedbe građevinskih radova, a i nakon njihova završetka mogu provjeravati radite li u skladu s građevinskim propisima.

Možda ćete ih morati obavijestiti unaprijed o pojedinim fazama. Na primjer, obavijest o polaganju betona ili nekog drugog materijala na gradilištu možda će trebati poslati najmanje 24 sata unaprijed. Građevinski inspektor može zatražiti provjeru ugrađenog materijala ako tražena obavijest nije dostavljena.

Podnositelj zahtjeva mora dokazati svoju sposobnost da ispuni određene minimalne zahtjeve koji se odnose na sigurnost i čvrstoću predložene građevine. Općinski inspektor nadležan za to područje kontrolira izvođenje radova prema planovima, uz naplatu pristojbi ovisno o troškovima projekta.