sastavljanje pisanje oporuke

Kako sastaviti pravovaljanu oporuku koja ne može biti poništena

Postoje tri osnovne vrste oporuka: privatne, javne i oporuke u izvanrednim okolnostima. U grupu privatnih oporuka spadaju vlastoručno pisane i oporuke pisane pred svjedocima.

Jednostavnu oporuku, bez pomoći odvjetnika, može napisati svaka punoljetna osoba zdravog razuma. Međutim, ipak se preporuča pravno savjetovanje, posebno u slučaju složene oporuke, ili raspolaganja značajnijim sredstvima – što može značiti osnivanje zaklada kako bi se porez na nasljedstvo sveo na minimum.

Svrha oporuke je određivanje nasljednika imovine i poslova nakon vaše smrti. Također, možete imenovati skrbnika za djecu i odrediti koju vrstu pokopa želite. Moguće je dobiti i klasične formulare za oporuku, ali možete napisati i svoj vlastiti.

Oporuka bi trebala započinjati riječima:

Ovo je posljednja volja i oporuka mene. Ovime poništavam sve svoje prethodne oporuke.

Morate imenovati izvršitelja oporuke, odnosno osobu koja će se pobrinuti da se vaše upute provedu. Iz praktičnih razloga, ta osoba će najčešće biti glavni uživatelj (ili uživatelji) oporuke, ili odvjetnik, odnosno upravitelj banke.

>> Primjer vlastoručne oporuke

Jasno naznačite da se vašom imovinom najprije moraju nadoknaditi svi preostali dugovi i troškovi, a zatim jasno naznačite tko što dobiva. Identitet uživatelja oporuke definirajte njihovim srodstvom (ako postoji), punim imenom i prezimenom OIB-om te, u slučaju potrebe, i adresom, kako ne bi bilo nikakve sumnje o kome se radi.

Ukoliko ostavljate nekretninu, potrebno je navesti naziv katastarske čestice, a ukoliko se radi o financijskim sredstvima na računima čiji se iznos mijenja, ne treba navoditi iznos u slučaju da želite ostaviti ukupnu štednju, već napišite da ostavljate  sva sredstva s računa, a ukoliko želite ostaviti određeni dio, definirajte to riječima “pola iznosa”, “trećinu iznosa” i slično, kako god ste namijenili te navedete broj računa i banku.

Pri raspodjeli svota novca, možete označiti “oslobođeno od poreza”, da biste naznačili da se porez mora platiti od ostatka imovine. Imovinu opišite vrlo detaljno kako bi se mogla jasno raspoznati.

Čak i ako mislite da ste popisali svu svoju imovinu, za svaki slučaj odredite tko će dobiti bilo kakva preostala dobra. Na oporuci mora jasno biti označen datum, a mora biti potpisana od strane vas osobno i dva neovisna svjedoka (pisanim slovima). Oni ne smiju biti uživatelji oporuke, niti u bračnoj vezi s nekim od uživatelja. Svjedoci moraju prisustvovati samom činu potpisivanja i to napisati u svoj iskaz.

Primjerice: “Potpisano od strane osobe X u našoj prisutnosti. U prisutnosti osobe X i onog drugog ovime potvrđujem da sam kao svjedok stavio svoj potpis”.