kako_citati_note_razumijevanje_osnovnih_glazbenih_nota_i_pojmova

Kako čitati note | Razumijevanje osnovnih glazbenih nota i pojmova

Većina ljudi zna otpjevati osnovnu ljestvicu — do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Kad čitate glazbene note, taj i mnoge druge zvučne predloške povezujete sa sustavom pisanih nota.

Note se upisuju na ili između crta notnog crtovlja u G-ključu i F-ključu  tako da svaki ton ima svoj položaj na klavijaturi. Svaka nota ima oznaku slova od A do G. Počevši od bilo kojega slova, slijed od osam nota ponavlja se abecednim redom. Najniži A nalazi se u prvom prostoru crtovlja u F-ključu; D na prvoj crti i tako dalje do A na najvišoj crti crtovlja u F-ključu. Srednji C upisuje se na kratku crtu ispod crtovlja u G-ključu ili tik iznad crtovlja u F-ključu. Obično pjevamo note u dražesnoj »dur« ljestvici ili ključu, ali se note mogu pjevati u »molskim« ljestvicama koje imaju tugaljiv i sjetan zvuk, a često se upotrebljavaju za tužnije glazbene odlomke.

Povisilice i snizilice

Razmak između dvije uzastopne note može biti ton ili poluton. Oznaka povisilice ispred note  povisuje ton za pola. Oznaka snizilice ga snizuje za pola, a razrješilica označava povratak na izvorni ton. Sve ljestvice osim C-dura sadržavaju najmanje jedan sniženi ili povišeni ton kako bi se zadržao ispravan zvučni uzorak. Budući da je ključ glazbenoga djela uvijek povezan s nekom ljestvicom, sadržavat će povisilice i snizilice te ljestvice. Kako se one ne bi prikazivale svaki put kad se pojave, povisilice i snizilice upisuju se kod oznake ključa na početku odlomka.

Vrijednost ili trajanje nota

Note koje se pjevaju ili sviraju imaju različite duljine ili vrijednosti trajanja, što je naznačeno njihovim načinom upisivanja. Najdulja je prazna, odnosno cijela nota. Polovinka traje dvostruko kraće od cijele note. Cetvrtinka, puna nota s vratom, traje dvostruko kraće od polovinke. Osminka, puna nota s vratom i zastavicom ili poprečnim notnim spojem spojena s drugim notama traje dvostruko kraće od četvrtinke. Tim slijedom još kraće note označavaju se s više zastavica ili paralelnih notnih spojeva. Svaka nota ima odgovarajuću oznaku za »stanku« koja se piše kako bi se obilježila pauza u glazbi u točno određenom trenutku. Nota ili stanka mogu se produžiti za polovicu njihovog trajanja ako im se doda točka uz notu, odnosno stanku. Nota može biti i »vezana« — povezana sa sljedećom notom, koja se ne svira, ali koja produžuje trajanje prve note za istu vrijednost.

Mjera

Ritam glazbenoga djela ovisi o tome koje su note naglašene. To se obično uklapa u ritmički uzorak, a obilježeno je pravilnim brojem doba u taktu. Kako bi se prikazalo gdje se te podjele pojavljuju, povlači se okomita taktna crta preko crtvolja. Dvostruka taktna crta (dvije okomite crte) označavaju kraj odlomka. Broj doba u taktu prikazan je brojevima oznake mjere. Donja brojka označava koja je duljina note osnovna jedinica — broj 2 označava polovinku, 4 četvrtinku, a 8 osminku, i tako dalje. Gornja brojka govori koliko je jedinica u taktu. Općenitiji opis tempa i načina izvođenja odlomka izražen je glazbenim pojmovima, često na talijanskom, upisanima iznad crtovlja. Odlomci također mogu biti posebno označeni, na primjer »p« (piano) što znači tiho ili »f« (forte), što znači glasno ili označeno crescendo (postupno glasnije), ili decrescendo ili diminuendo (postupno tiše). Akordi – osnovna nota u kombinaciji sa suzvučnim notama koje se sviraju ili pjevaju zajedno — pridodaju snazi i bogatstvu glazbe. U zboru različiti glasovi pjevaju različite note istog akorda.

Usavršavanje

Osnove glazbe možete naučiti kod kuće, no želite li postali vješti, potrebna vam je stručna poduka. Učitelji glazbe obično daju oglase u oglasnicima (učitelji glazbe; glazbene škole). Potrebne informacije možete dobiti u glazbenim udrugama i kulturno–umjetničkim društvima. Mnoge večernje škole nude glazbene tečajeve. Volite li pjevati, učlanite se u lokalni zbor ili operno društvo.