kako_igrati_dzin_remi_kartanje_inacice_remija

Kako igrati džin remi | Kartanje inačice remija

Za ovu kartašku igru za dva igrača potreban vam je cijeli špil karata od 52 karte, olovka i papir za zapisivanje i sakupiti set od tri ili četiri karte iste i vrijednosti — na primjer, tri kralja, i četiri osmice, tri šestice ili nizove i (slijedove) triju ili više uzastopnih karata iste boje, kao što su pikova dvojka, trica, četvorka i petica.

Bodovi se pribrojavaju na kraju svake runde prema njezinom ishodu, a pobjednik je onaj igrač koji prvi sakupi 100 bodova. Karte se boduju na sljedeći način: svaki as nosi 1 bod, a svaka karta s likom nosi 10 bodova, ostale karte vrijede prema svojoj nominalnoj vrijednosti. Svaki set ili niz mora se sastojati od najmanje tri karte i ne možete istu kartu upotrijebiti dvaput u slaganju različitih setova ili nizova, na primjer, pikov kralj ne može se pojaviti kao dio seta kraljeva i opet kao dio niza pikovih karata. Kako vrednovanje bodova pokazuje, asovi su niske karte — kralj, kraljica, as ne čine niz, a niti ga čine kralj, as i dvojka. Međutim as, dvojka i trica čine niz. Pravila igre i bodovanja neznatno se razlikuju u različitim kartaškim školama, stoga provjerite prije početka. Evo jedne opće prihvaćene inačice ove igre.

Dijeljenje i igra

Igrači presijecaju špil kako bi odlučili tko će dijeliti karte. Igrač koji izvuče slabiju kartu dijeli kartu protivniku, a zatim sebi i tako naizmjence sve dok svaki od igrača ne dobije po deset karata. (Tijekom ostatka igre, karte dijeli onaj igrač koji je pobijedio u prethodnoj rundi). Ostatak špila postavlja se licem prema dolje, a najgornja karta se okrene licem prema gore pored špila. Igrač koji nije dijelio može, ako želi, pokupiti otvorenu kartu kako bi mu pomogla u slaganju seta ili niza, no onda iz svoje ruke mora izbaciti jednu kartu, i staviti je na njezino mjesto licem okrenutim prema gore. Ako taj igrač ne može upotrijebiti otvorenu kartu, onda pravo izbora prelazi na igrača koji je dijelio. Ovaj može pokupiti otvorenu kartu i izbaciti jednu od svojih. Ako nijedan od igrača ne želi prvu otvorenu kartu, igrač koji nije dijelio mora vući najgornju kartu sa zatvorenog špila, nakon čega mora izbaciti jednu od svojih karata na hrpu otvorenih karata. Igra se nastavlja naizmjenično, tako da svaki igrač vuče ili najgornju kartu s hrpe otvorenih karata ili sa zatvorenog špila karata i izbacuje jednu od svojih karata na hrpu otvorenih karata. Samo je najgornja karta otvorenog špila dostupna ako je tko želi uzeti. Kad bilo koji od igrača u svojoj ruci sakupi dovoljno setova ili nizova, tako da mu ukupna vrijednost neraspoređenih karata iznosi 10 bodova ili manje, može završiti igru “kucanjem” — odnosno lupkanjem o stol i izlaganjem svojih karata u setovima, nizovima i neraspoređenim kartama. “Kucnuti” možete samo neposredno pošto ste vukli i izbacili jednu kartu. Niste obvezni kucnuti kad ukupan broj vaših neraspoređenih karata bude O bodova ili manje, već možete nastaviti sve dok vam konačnim izbacivanjem u ruci ne ostane set ili niz – “džin”. Vještina džin remija leži u pravovremenoj odluci kad kucnuti. Karte koje izbacuje vaš protivnik mogu vam dati naslutiti o njegovu napretku prema konačnom izbacivanju.

Bodovanje

Kad jedan od igrača kucne ili zove džin, drugi mora izložiti svoje karte. On može dodati bilo koju od svojih neraspoređenih karata na izložene setove ili nizove igrača koji je kucnuo ili zvao džin. Na primjer, može dodati svog neraspoređenog dečka na izložen set od tri dečka igrača koji je kucnuo ili zvao. Tada se bodovi zbrajaju. Džin od svih deset karata donosi bonus od 20 bodova, bez obzira na to je li protivnik uspio izbaciti sve svoje neraspoređene karte ili nije. Vrijednosti bodova svih preostalih neraspoređenih karata zbraja se za svaku rundu. Ako je vrijednost preostalih karata igrača koji je kucnuo ili zvao manja od vrijednosti preostalih karata njegova protivnika, igrač koji je kucnuo ili zvao kupi bodove koji odgovaraju vrijednosti razlike. Ako je protivniku ostao ukupan broj bodova jednak ili manji od bodova igrača koji je kucnuo ili zvao, protivnik kupi razliku u vrijednosti plus bonus od 10 bodova (“rez”). Runde se nastavljaju sve dok jedan od igrača ne skupi 100 bodova. Tada, ako se igra za ulog, postoji drugo računanje kako bi se utvrdilo koliko pobjednik odnosi. Kao prvo, dobiva 100 bodova zato što je prvi osvojio 100, ili 200 bodova ako njegov protivnik nije osvojio nijednu rundu. Zatim svaki igrač dobiva bonus od 20 bodova za svaku rundu u kojoj je pobijedio. Pobjednički bonus se prilagođava prema razlici između ukupnih bonusa dvaju rundi. Konačno, zbrajaju se bodovi koje je sakupio svaki igrač tijekom igre. Pobjednički bonus se prilagođava prema razlici između tih ukupnih bodova, kako bi se dobio broj neto osvojenih bodova. U jednoj od inačica igre, kako bi se započeo špil otvorenih karata, okrene se najgornja karta sa zatvorenog špila licem prema gore. Ako je ta karta pikova, bodovi te runde se udvostručuju. Vrijednost karte okrenute licem prema gore određuje granicu za kucanje.