kako_napisati_referat

Kako napisati referat | Pisanje referata koji će oduševiti profesora

Referat je samostalni pismeni rad na zadanu ili odabranu temu kojemu prethodi istraživački rad učenika i njegov osvrt na problematiku.

Cilj i svrha referata

 • naučiti istraživati zadanu temu
 • samostalno ju obraditi
 • znati izvijestiti o rezultatima istraživanja

Kako početi pisati referat

 • Dogovorite s učiteljem o čemu točno pišete i koji je naslov vašeg rada
 • Dogovorite s učiteljem način prezentiranja rada (usmeno izlaganje, izrada plakata ili PowerPoint prezentacija) i trajanje izlaganja (obično je to najviše 10 minuta)
 • Zabilježite sve što vam u vezi s temom padne na pamet: iskustvo, zapažanje, razmišljanje, činjenice
 • Prikupljanje materijala
 • Prikupljanje potrebne literature
 • Provjerite, možda nešto od potrebnog materijala već imate
 • Dođite u knjižnicu, obratite se knjižničarki
 • Istražite sve izvore informacija (enciklopedije, leksikone, baze podataka na internetu)
 • Odaberite tekstove, razlučite bitno od nebitnog, izbacite suvišno
 • Razjasnite nejasne pojmove
 • Prikupite priloge: ilustracije, karte, tabele i slično
 • Počnite pisati kada točno znate kako želite napisati

Poglavlja i sadržaj referata

1. Uvod

Uvod treba biti jasan i kratak, a najavljuje temu na postepen način koju obrađujete i način kako ste joj pristupili. On treba zainteresirati čitatelja za predmet izlaganja i upoznati ga s problematikom.

2. Razrada teme

Glavni dio referata u kojemu postupno razrađujete temu koju ste najavili u uvodu. Sadržaj možete podijeliti u poglavlja.

3. Zaključak

Izdvaja ključne elemente cijele teme referata koje treba zapamtiti. U njemu možete izraziti svoj stav i prosudbu.

4. Popis korištene literature

To je popis koji sadrži abecednim redom prezimena autora i nazive svih dokumenata i izvora koje ste koristili pri izradi rada. Osnovni podaci su: – prezime i ime autora (do tri autora) – naslov djela (i podnaslov, ako postoji) – mjesto izdavanja – izdavač – godina izdanja

Citiranje, zašto citirati

Citat m (gen. jd citata) izvadak iz teksta (neke vrste) koji se točno prenosi, navodi od riječi do riječi;navod lat. citatum ‹ citare: pozvati”
Citatom se služimo kada želimo poduprijeti svoje misli ili informacije informacijama koje su plod rada nekog drugoga. Svrha citiranja je da čitatelja dovede do izvora te informacije. Ako ne citiramo, stvaramo plagijat, jer smo proizvod tuđeg intelektualnog rada prikazali kao svoj te time povrijedili nečije autorsko pravo.

Kako pravilno citirati

U pozivnim bilješkama tj. fusnotama.  Na kraju citiranog teksta postupate ovako: u Wordu na izborniku birajte Umetanje (Insert) › Referenca › Fusnote – u okviru koji se uključi birajte: dno stranice, neprekinuto numeriranje, umetni. Ispod crte na dnu stranice, po pravilima za popis literature, navodi se izvor iz kojega je citirano.

Zadaci:

Izdvojiti jedan citat: citirati 3-4 rečenice i navesti u fusnoti na kraju stranice podatke o djelu iz kojeg je citirano
Složiti popis literature u kojem će biti navedena 1 enciklopedija, 1 autorska knjiga, 1 članak iz časopisa i 1 izvor s interneta