kako-nauciti-citati-glazbene-note-razumijevanje-osnovnih-glazbenih-nota-i-pojmova

Kako naučiti čitati glazbene note | Razumijevanje osnovnih glazbenih nota i pojmova

Većina ljudi zna otpjevati osnovnu ljestvicu — do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Kad čitate glazbene note, taj i mnoge druge zvučne predloške povezujete sa sustavom pisanih nota.

Čitanje glazbenih nota može se činiti kao izazovan zadatak, ali s pravim pristupom i alatima, svatko može naučiti osnovne i napredne tehnike. Ovaj članak će vam pomoći da započnete s učenjem glazbenih nota, objasniti osnovne pojmove i ponuditi savjete gdje potražiti daljnju pomoć.

1. Upoznavanje s notnim crtovljem

Notno crtovlje je sustav od pet crta i četiri prostora između njih, gdje se upisuju glazbene note. Postoje dva glavna ključa:

 • G-ključ (violinski ključ): Koristi se za više tonove. Note se upisuju na ili između crta notnog crtovlja. Počevši od najniže crte, redom su E (prva crta), F (prvi prostor), G (druga crta), A (drugi prostor), B (treća crta), C (treći prostor), D (četvrta crta), E (četvrti prostor), F (peta crta).
 • F-ključ (bas ključ): Koristi se za niže tonove. Note se upisuju na ili između crta notnog crtovlja. Počevši od najniže crte, redom su G (prva crta), A (prvi prostor), B (druga crta), C (drugi prostor), D (treća crta), E (treći prostor), F (četvrta crta), G (četvrti prostor), A (peta crta).

2. Osnovne glazbene note i njihovi položaji

Svaka nota ima oznaku slova od A do G, koja se ponavljaju u oktavama:

 • A, B, C, D, E, F, G: Nakon G, slijedi ponovo A, ali oktavu više ili niže. Na klavijaturi, bijele tipke odgovaraju ovim osnovnim notama. Najniži A u F-ključu je na prvom prostoru crtovlja, dok je srednji C na kratkoj crti ispod crtovlja u G-ključu ili tik iznad crtovlja u F-ključu.

3. Povisilice, snizilice i razrješilice

Razmak između dvije uzastopne note može biti ton ili poluton. Oznaka povisilice ispred note  povisuje ton za pola. Oznaka snizilice ga snizuje za pola, a razrješilica označava povratak na izvorni ton. Sve ljestvice osim C-dura sadržavaju najmanje jedan sniženi ili povišeni ton kako bi se zadržao ispravan zvučni uzorak. Budući da je ključ glazbenoga djela uvijek povezan s nekom ljestvicom, sadržavat će povisilice i snizilice te ljestvice. Kako se one ne bi prikazivale svaki put kad se pojave, povisilice i snizilice upisuju se kod oznake ključa na početku odlomka.

Razmak između dvije uzastopne note može biti ton ili poluton:

 • Povisilica (#): Povisuje ton za pola. Na primjer, F postaje F# (Fis).
 • Snizilica (b): Snizuje ton za pola. Na primjer, B postaje Bb (Bes).
 • Razrješilica (♮): Vraća ton na izvorni ton. Ako je nota bila povišena ili snižena, razrješilica ukida taj efekt.

4. Vrijednost ili trajanje nota

Note imaju različite duljine koje određuju njihovo trajanje:

 • Cijela nota (semibreve): Najdulja nota, obično traje četiri takta.
 • Polovinka (minim): Traje dvostruko kraće od cijele note, obično dva takta.
 • Četvrtinka (crotchet): Traje dvostruko kraće od polovinke, obično jedan takt.
 • Osminka (quaver): Traje dvostruko kraće od četvrtinke, obično pola takta.
 • Šesnaestinka (semiquaver): Traje dvostruko kraće od osminke, obično četvrtinu takta.

Svaka nota ima odgovarajuću stanku (pauzu) koja označava tišinu istog trajanja. Na primjer, cijela stanka traje koliko i cijela nota.

Note koje se pjevaju ili sviraju imaju različite duljine ili vrijednosti trajanja, što je naznačeno njihovim načinom upisivanja. Najdulja je prazna, odnosno cijela nota. Polovinka traje dvostruko kraće od cijele note. Četvrtinka, puna nota s vratom, traje dvostruko kraće od polovinke. Osminka, puna nota s vratom i zastavicom ili poprečnim notnim spojem spojena s drugim notama traje dvostruko kraće od četvrtinke.

Tim slijedom još kraće note označavaju se s više zastavica ili paralelnih notnih spojeva. Svaka nota ima odgovarajuću oznaku za »stanku« koja se piše kako bi se obilježila pauza u glazbi u točno određenom trenutku. Nota ili stanka mogu se produžiti za polovicu njihovog trajanja ako im se doda točka uz notu, odnosno stanku. Nota može biti i »vezana« — povezana sa sljedećom notom, koja se ne svira, ali koja produžuje trajanje prve note za istu vrijednost.

5. Mjera i ritam

Mjera i ritam glazbenog djela definiraju se brojem doba (otkucaja) u taktu i duljinom svake dobe:

 • Mjera: Označava se brojevima. Donja brojka označava koja je duljina note osnovna jedinica (2 = polovinka, 4 = četvrtinka, 8 = osminka), dok gornja brojka označava koliko je tih jedinica u taktu.
 • Taktne crte: Okomite crte koje dijele notno crtovlje na taktove. Dvostruke taktne crte označavaju kraj odlomka.

Ritam glazbenoga djela ovisi o tome koje su note naglašene. To se obično uklapa u ritmički uzorak, a obilježeno je pravilnim brojem doba u taktu. Kako bi se prikazalo gdje se te podjele pojavljuju, povlači se okomita taktna crta preko crtvolja. Dvostruka taktna crta (dvije okomite crte) označavaju kraj odlomka. Broj doba u taktu prikazan je brojevima oznake mjere. Donja brojka označava koja je duljina note osnovna jedinica — broj 2 označava polovinku, 4 četvrtinku, a 8 osminku, i tako dalje.

6. Dinamika i izvođenje

Glazbeni pojmovi često na talijanskom jeziku koriste se za označavanje dinamike i tempa izvođenja:

 • Dinamika: Označava glasnoću. Na primjer, “p” (piano) znači tiho, “f” (forte) znači glasno.
 • Tempo: Označava brzinu izvođenja, na primjer, “Allegro” znači brzo, “Adagio” znači polako.
 • Crescendo: Postupno glasnije.
 • Decrescendo (diminuendo): Postupno tiše.

7. Akordi

Akordi su kombinacije osnovne note s drugim suzvučnim notama koje se sviraju ili pjevaju zajedno. Dodaju bogatstvo i snagu glazbi. U zboru, različiti glasovi pjevaju različite note istog akorda.

8. Usavršavanje svojih vještina

Osnove glazbe možete naučiti kod kuće, no želite li postati vješti, potrebna vam je stručna poduka. Evo nekoliko koraka kako započeti:

 • Potražite učitelje glazbe: Oglasi u oglasnicima, glazbenim školama ili na internetu.
 • Glazbene udruge i kulturno-umjetnička društva: Pronađite informacije i resurse za učenje.
 • Večernje škole: Mnoge nude glazbene tečajeve.
 • Pridružite se lokalnom zboru ili opernom društvu: Ako volite pjevati, ovo je odličan način za učenje i vježbanje.

9. Online resursi

Internet nudi brojne resurse za učenje čitanja glazbenih nota:

 • Video tutorijali na YouTubeu: Pronađite vodiče i lekcije za početnike. Kanali poput “Pianote” nude visokokvalitetne lekcije za sve razine učenika​ (YouTube).​​
 • Aplikacije za učenje nota: Aplikacije poput “Simply Piano” i “Yousician” pružaju interaktivne lekcije i vježb
 • Web stranice s interaktivnim vježbama: Stranice poput musictheory.net nude lekcije, kvizove i interaktivne vježbe​ (ZebraKeys)​.

Zaključak

Učenje čitanja glazbenih nota zahtijeva vrijeme i vježbu, ali uz prave resurse i podršku, svatko može savladati ovu vještinu. Krenite korak po korak, koristite dostupne resurse i ne bojte se potražiti pomoć profesionalaca. Na taj način, glazbeni svijet će vam postati pristupačniji i bogatiji. Učitelji glazbe obično daju oglase u oglasnicima (učitelji glazbe; glazbene škole). Potrebne informacije možete dobiti u glazbenim udrugama i kulturno-umjetničkim društvima. Mnoge večernje škole nude glazbene tečajeve. Volite li pjevati, učlanite se u lokalni zbor ili operno društvo.

Ana Janušić