kako_razlikovati_rimsku_od_grcke_arhitekture_i_umjetnosti_grcka_i_rimska_arhitektura

Kako razlikovati Rimsku od Grčke arhitekture i umjetnosti | Grčka i Rimska arhitektura

Grčka i Rimska umjetnost je vrlo slična. Neki ljudi ih skoro ni ne razlikuju. Međutim postoje neke osnovne razlike u stilu i arhitekturi.

Koristite ove smjernice kako biste ih razlikovali:

Skulpture

Prema Gardnerovom: Umjetnost po epohama, klasična Grčka skulptura predstavlja idealizirano ljudsko tijelo, sa fokusom na balansu, simetriji i fizićkoj ljepoti pojedinca. Rimska skulptura je započela tradicionalno naglašavajući brutalno realističan pogled na pojedinca te je tek kasnije počela uvoditi Grčku tehniku gdje je ljepota izbila na prvo mjesto.

Arhitektura

Glavni grčki arhitektonski stilovi su Dorski, Ionski i Korintski. Iako je Rimska arhitektura posudila većinu tih stilova i detalja koji su Grci koristili, prema Metropolitan Museum of Art razlika je bila uglavnom u tome što su Rimljani koristili kupole poput one u Pantheonu.

Grnčarstvo

Grčke crveno crne keramičke vaze i figure uglavnom su dekorirane sa scenama mitologije i legendi, čak i motivima pokopa pojedinih bogova ili boginja.