kako-ugoditi-gitaru-nacini-za-jednostavno-ustimavanje-gitare-kako-hr

Kako ugoditi gitaru | Načini za jednostavno uštimavanje gitare

Uštimavanje gitare ključno je za postizanje kvalitetnog zvuka i glazbe. Standardno ugođaj gitare, počevši od prve (najtanje) žice, je e, h, g, d, a, e. To znači da svaka žica mora zvučati po točno određenom tonu i u ispravnoj oktavi.

Najsigurniji i najjednostavniji način za uštimavanje gitare je upotrebom tzv. “štimera”. To je mali uređaj koji nakon što se stisne žica pokazuje o kojem tonu se radi i je li taj ton previsok ili prenizak. Moguće ga je kupiti u dućanima sa glazbenom opremom ili preko interneta, a postoje i aplikacije za pametne telefone slične pravim štimerima.

Visoki E je prva i najtanja žica na gitari, odnosno najniža na vratu gitare za svirače dešnjake. Druga žica je B, treća G, četvrta D, peta A, a šesta E.

Ako ugađate prema klaviru, ugađajte prema tonu E iznad srednjega tona C. Pištaljka za davanje visine tona ugođena je za sve žice gitare. Od dva tona E pronađite viši na pištaljki i pušite lagano i ravnomjerno kako biste pogodili notu.
Vilica za ugađanje daje najtočniju notu. Držite ručku između palca i kažiprsta pa udarite zubom vilice 0 koljeno, zatim prislonite kraj ručke na kobilicu gitare i vibrirajući zupci vilice proizvest će notu.

Ugađanje prve žice

Dok odzvanja nota za ugađanje, čupnite prvu žicu i usporedite dvije note. Kako biste povisili visinu tona žice, okrenite vijak za ugađanje u smjeru kazaljke na satu, a ako je želite sniziti, okrenite vijak suprotno od smjera kazaljke na satu. Pomalo okrečite vijak i nastavite s ugađanjem dok se note potpuno ne slože.

Ugađanje druge žice

Pritisnite drugu žicu odmah iza petog praga;peti prag od glave gitare; vrškom srednjega prsta lijeve ruke. Odsvirajte prvu žicu dva puta, a zatim odsvirajte drugu žicu i ugodite je kako bi se složila s prvom. Ostale žice ugodite na isti način, ugađajući svaku prema prethodno ugođenoj kako slijedi: treća žica, pritisnite iza četvrtoga praga i ugodite je prema drugoj žici; četvrta žica, pritisnite iza petoga praga i ugodite je prema trećoj žici; peta žica, pritisnite iza petoga praga i ugodite je prema četvrtoj žici.

Drugi način za uštimavanje gitare

Drugi način za uštimavanje gitare je usklađivanje žica međusobno. Prije toga, prva žica bi se trebala ugoditi na ton E. To se može učiniti uz pomoć drugog instrumenta, poput klavira ili već ugođene gitare. Ukoliko su međusobni odnosi svih žica ispravni, gitara će zvučati dobro, ali neće biti u skladu s drugim instrumentima.Nakon što je prva žica ugođena, ostale žice se ugode prema njoj. Na primjer, kada se pritisne 5. polje na drugoj žici, mora se dobiti identičan ton kao na prvoj praznoj. Ukoliko nije tako, potrebno je zategnuti ili otpustiti žicu dok se ne usklade. Tako se postupa s preostalim žicama.

Postoje još načina uštimavanja, poput spuštanja 6. žice za jedan ton, ili smanjivanja svih žica za jedan ton ili pola. Osim gitara sa šest žica, postoje i sedmožičane, osmožičane i dvanaestžičane gitare sa dodatnim žicama za različite zvukove i efekte.

Ukoliko ste početnik, ne bi se trebali zamarati različitim načinima za uštimavanje gitare, već se prvo fokusirajte na osnovno uštimavanje gitare.

Pogledajte video kako pravilno naštimati gitaru:

Ana Janušić