registracija vozila

Što je registracija vozila, zašto je obvezna te kako registrirati vozilo

Nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda vozila ostaje još jedan korak do zakonski dopuštenog izlaska na cestu – registracija vozila. Nakon obavljanja redovitog tehničkog pregleda, a ukoliko je vaše vozilo zadovoljilo sve zakonski propisane uvjete, nadzornik stanice za tehnički pregled donijet će završnu ocjenu ispravnosti vozila.

Svi rezultati potom se unose u bazu podataka, ispunjava se zapisnik o tehničkom pregledu sa sadržajem s kojim Vas nadzornik stanice mora upoznati. Slijedi naplata propisanih novčanih obveza koje uključuju naknadu za uporabu javnih cesta i posebne naknade za okoliš, zatim police obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti. Nakon toga slijedi samo registriranje vozila koje obavlja policijska uprava ili postaja, ovisno o mjestu prebivališta vlasnika vozila.

1. Što je i zašto je potrebna registracija vozila

Registracija vozila je obvezna kako bi motorna i priključna vozila smjela sudjelovati u prometu na cestama, a sama registracija je postupak kada se za vozilo koje udovoljava svim propisanim uvjetima te je zadovoljilo na tehničkom pregledu izdaje prometna dozvola, knjižica vozila, i pripadajuće registarske pločice, odnosno isto se uvodi u evidenciju Ministarstva unutarnjih poslova.

2. Kako se i kada obavlja registracija vozila

Kako je navedeno u prethodnom odgovoru, registrirati se mogu samo ona motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna. Samo da se razjasne moguće nejasnoće: registracija vozila, u pravilu, podrazumijeva prvo evidentiranje vozila pri MUP-u, dok je svako ostalo evidentiranje u stvari produljenje valjanosti prometne dozvole, dakle već ranije registriranog vozila. Registracija vozila i produljenje valjanosti prometne dozvole obavlja se jednom godišnje.

3. Što učiniti u slučaju gubljenja registarskih pločica

U slučaju gubitka registarskih pločica, vlasnik vozila dužan je bez ikakvih odgađanja prijaviti nestanak registarskih pločica nadležnom tijelu, dakle ispostavi MUP-a, na čijem su području registarske pločice nestale.

4. Što se događa nakon isteka registracije vozila

Vlasnik vozila koji ne izvrši produženje valjanosti prometne dozvole u roku od 15 dana od dana isteka valjanosti prometne dozvole dužan je odjaviti vozilo, donijeti prometnu dozvolu radi poništenja i vratiti registarske pločice policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja vozilo vodi u evidenciji.

5. Koja je cijena registracije vozila

Naknada za administrativne poslove po pitanju registracije vozila, odnosno produljenja valjanosti prometne dozvole iznosi od 100,00 do 150,00 kn, ovisno o vrsti vozila, te vrstama usluga pruženih u stanici za tehnički pregled vozila. Osim naknada za administrativne poslove, te ranije navedenih naknada za tehnički pregled vozila, bitno je naglasiti da se naplaćuju i naknada za ceste, posebna naknada za okoliš te polica obveznog osiguranja, što podrazumijeva naplatu sveukupnih naknada prilikom registracije vozila i produljenja valjanosti prometne dozvole.

Policu obveznog osiguranja je moguće ugovoriti par dana ranije, od dana registracije vozila. Isto tako je policu moguće ugovoriti i van stanica za tehnički pregled vozila. Koliko iznose, odnosno visine određenih naknada i usluga izvršenih u stanici za tehnički pregled ovise o više različitih faktora poput: vrste vozila, motora, snaga motora, radni obujam motora, starosti vozila, itd.

Nakon što ste obavili zakonski propisane procedure, Vaše vozilo i Vi ste spremni za uključivanje u promet. Sve što Vam preostaje za jednogodišnje uživanje za upravljačem je poštivanje prometnih propisa i pravila te održavanje vozila tehnički ispravnim, redovitim pregledima i servisima, također si možete pomoći i vlastitim periodičkim pregledima.