kako_igrati_backgammon_igra_trik_trak

Kako igrati backgammon | Igra trik-trak

Backgammon, ili trik-trak, igra se na ploči, a igraju ga dva igrača.

Jedan igra s 15 bijelih figura, a drugi s ostalih 15 crnih ili crvenih. Ploča je podijeljena na dvije jednake strane, po jedna za svakog igrača, sa po 12 izduženih trokutova, koji se zovu polja, podijeljenih središnjom trakom – bar. Dvije grupe od po šest polja podijeljenih barom nazivaju se kuća i vanjska ploča. Polja u kući numerirana su od i do 6, a vanjske ploče od 7 do 12, međutim ti brojevi nisu i označeni na ploči pa ih treba zapamtiti. Vaše se figure moraju pomicati iz protivnikove kuće kroz njegovu ‘ vanjsku ploču pa kroz vašu vanjsku ploču do vaše kuće i onda izlaze van 3 s ploče. Prvi igrač čije sve figure prve 3 izađu iz igre, odnosi pobjedu.
Prvi potez određuje se bacanjem kockice, najveće bacanje osvaja prvi potez. Zatim se bacaju dvije kockice kako bi se odredio broj početnog poteza te kasniji izmjenični potezi, pri čemu svaki igrač koristi svoj par kockica. Odjednom se mogu pomaknuti dvije figure, pri čemu se jedna figura pomiče za onoliki broj polja koji je dobiven jednom kockicom, a druga figura za broj polja dobiven drugom kockicom. Ili možete pomaknuti jednu figuru za ukupni broj polja dobiven objema kockicama. Figura se može pomicati prema naprijed, na polje koje nije zauzeto dvjema ili s više protivničkih figura. Ako je polje zauzeto, potez je zatvoren i potom morate pokušati pomaknuti neku drugu figuru ili figure, s tim da ih morate pomaknuti za cijeli broj -4 polja dobiven bacanjem kockica. Ako ne možete, gubite red igre. Jedna figura na polju naziva se točka, i ako svoju figuru spustite na protivničku točku, to se zove pogodak. Protivnička se figura izbacuje s ploče i dobiva zabranu – stavlja se na bar. Suparnik zatim mora vratiti tu figura prije nego što pomakne bilo koju drugu. Kako bi to napravio, bacanjem kockica mora dobiti, s jednom ili obje, broj koji odgovara polju od 1 do 6 u vašoj kući, a to polje ne smije biti zatvoreno — zauzeto vašim figurama.
Ako pak dobije broj kojim svoju figuru može staviti na vašu točku, onda se vaša točka stavlja na bar. Micanje figura s ploče naziva se odnošenje, a s odnošenjem ne možete početi sve dok svih vaših 15 figura ne bude u vašoj kući. Potom možete odnositi one figure s polja čiji broj pomaka odgovara broju dobivenom bacanjem kockica ili možete pomicati figure u kući. Ako je moguće, morate upotrijebiti potpuni broj. Na primjer, ako imate figuru na polju šest i bacanjem dobijete šest, možete odnijeti figuru, ili ako polje šest nije zauzeto, morate uzeti figuru sa sljedećeg većeg polja. Međutim, ne možete odnijeti figuru ako je polje naznačeno kockicama prazno, a na višim poljima ima figura. Ako tijekom odnošenja jedna od vaših figura bude pogođena i kao takva stavljena na bar, morate ju ponovno unijeti u igru kao što je opisano. Ne možete nastaviti odnošenje sve dok vam se u kuću ne vrati figura s bara.

Igra za ulog

Backgammon je također kockarska igra koja se igra za ulog. Gubitnik koji uspije odnijeti najmanje jednu figuru gubi ulog, ali ako nije uspio odnijeti ni jednu figuru, gubi dvostruki ulog, što se naziva gammon. Jednako tako ako gubitnik još ima jednu ili više figura u pobjednikovoj kući, gubi trostruki ulog backgammon.