kako_igrati_pasijans_kartaska_igra_za_jednog_igraca

Kako igrati pasijans | Kartaška igra za jednog igrača

Mnoge različite inačice pasijansa uključuju i igru u dvoje. Slijedi opis popularne igre za jednog igrača.

Promiješajte špil karata. Odložite ostatak špila zatvoren ispred sebe kako biste iz njega mogli vući karte pa pogledajte složene karte. Ako je as otvoren, pomaknite ga iznad složenih karata kako biste započeli osnovicu na koju će se slagati karte iste boje, od najslabije do najjače. Otvorite zatvorenu kartu koja je bila ispod asa. Ako bilo koju od otvorenih karata možete premjestiti iz jednog reda u drugi kako biste upotpunili niz od najjače do najslabije karte različite boje, premjestite je i otvorite zatvorenu kartu u dnu stupca. Kad više ne budete mogli premjestiti niti jednu otvorenu kartu, otvorite najgornju kartu sa špila i, ako možete, složite je u jedan od redova ili u osnovicu,a zatim premjestite karte za koje vam se otvori mogućnost premještanja. Ako izvučenu kartu ne možete iskoristiti, odložite je otvorenu pokraj špila pa vucite novu kartu. Kako igra napreduje, stupci otvorenih karata dobivaju sve više redova koji blokiraju zatvorene karte. Pomicati možete jedino najgornje i najdonje otvorene karte u stupcu, najdonju možete pomicati samu, a najgornju s ostatkom stupca koji se nalazi ispod nje. Kraljem zamijenite red karata koji ostane prazan. Od njega započnite novi niz prema dolje. Kad položite otvorenog asa kao osnovicu, na njega stavite dvojku, trojku, i tako redom karte iste boje kako ih budete otvarali. Kad izvučete sve karte iz špila, okrenite špil otvorenih karata koje ste odbacili i počnite vući s vrha. Cilj igre jest složiti sve boje karata na osnovice. Hoćete li uspjeti, ovisi o otvaranju ključnih karata tijekom igre.

Pasijans u smjeru kazaljke na satu

U ovoj igri složite zatvorene karte u krug od 12 puta po četiri karte, što odgovara brojevima na satu. Četiri karte koje vam preostanu slažu se nasumično zatvorene jedna po jedna u središte kruga. Igrač započinje tako da otvori najgornju kartu od četiri položene karte u sredini na jedan sat. Potom premješta otvorenu kartu na odgovarajuće mjesto na sam (npr. sedmicu onamo gdje je brojka sedam na sam), potom uzima najgornju zatvorenu kartu s te hrpe i premješta je jednako. Dečki se broje kao 11, a dame kao 12. Kraljevi se zamjenjuju za kartu u sredini. Cilj igre jest upotpuniti sat svim otvorenim brojevima prije no što svi kraljevi budu otvoreni u sredini.