Kako izraditi sliku za nadgrobni spomenik | Slika za nadgrobni spomenik

Izboru slike za nadgrobni spomenik treba posvetiti posebnu pažnju. Vaš spomenik treba kvalitetne slike i slova koje privlače pažnju. I pored lijepog oblika, izbora kamena i dr, kvalitetne slike će istaći kvalitet i ljepotu spomenika te pojačati vizualni efekat. Loše slike mogu osiromašiti i upropastiti inače dobar nadgrobni spomenik.

Gravirane slike

Gravirane slike su gravirane u granit i one su najbolji izbor, bar kada je riječ o dugotrajnosti slika. Uz klasično ručno graviranje, gdje umjetnici vjerno prenose detalje na kamen nakon čega ručno graviraju lik dok se ne dobije savršena slika uklesana u kamen, danas se koriste i kompjuterski vođeni strojevi i laseri za izradu graviranih slika na nadgrobnim spomenicima. Prednost graviranih slika je  u trajnosti uklesane slike sljedećih bar stotinu godina, jer je ona postojana koliko i granit od koga je spomenik izrađen.

Gravura mora biti duboka od 0,5-0,8 milimetra da bi izdržala vremenske uslove dugi niz godina. Ovo se ručnim graviranjem ili ručnom doradom  uvijek postiže, jer umjetnici najčešće graviraju duboke slike, dok kod upotrebe samo kompjuterskih strojeva i lasera ta dubina je najčešće manja od 0,5 milimetra, pa nakon nekoliko godina slika postaje  slabo vidljiva. Naravno, sigurno da ima kvalitetnih radova i sa ovim strojevima tako da je najbolje da provjerite već rađene radove umjetnika-majstora. Gravirani dio slike se na kraju premazuje posebnom tekućinom – mikstionom, koji ima vezivnu ulogu, na koji se zatim stavlja srebrna bronza u prahu, radi isticanja graviranih dijelova. Nakon pet godina, kad bronza radi vremenskih uslova ispadne iz gravure, dovoljno je samo ponovo premazati i gravirana slika će biti kao nova.

Kako se ipak radi o graviranju u kamenu, jasno je da nema prostora za grešku, umjetnik mora biti iskusan i majstor svog zanata. Ponekad se dešava da gravirani lik na nadgrobnom spomeniku malo ili nimalo liči na naše najbliže i to je dodatni problem. U tom slučaju potrebno je raditi korekcije na ploči, kojima se sigurno neće dobiti prvobitno zamišljen i dogovoren izgled. Nekvalitetnu sliku se ne može obrisati, već se mora iznova polirati dio na kom je slika. To  stanjuje taj dio spomen ploče i narušava originalni izgled spomenika. Uvijek je moguće preko te slike postaviti pločicu od istog ili sličnog kamena, ovaj put sa kvalitetno graviranim portretom.

Porcelanske slike

Porcelanske slike za nadgrobne spomenike nemaju ovaj problem. Kod fotokeramike, porculanska pločica se jednostavnim postupkom lijepi na površinu ploče. Izrada fotokeramike se obavlja u  specijaliziranim firmama, gdje se obavlja digitalna obrada vaših fotografija , koja se zatim stavlja na porculansku pločicu  i peče u pećima na temperaturi preko 850°C kako bi porcelan upio sliku. Takođe, porculanske pločice je moguće izrađivati u boji, dok to nije slučaj sa graviranim. Odnosno, moguće jeste ali ta boja brzo ispadne iz graviranih slika.

Porculanske pločice traju  nešto kraće od graviranih, iako se i taj period mjeri decenijama. Nestručno pripremljena fotokeramika za pečenje skraćuje njen vijek trajanja naročito  pločicama koje nisu prošle kompletan i kvalitetan proces izrade. Fotokeramika je bitno jeftinija u odnosu na gravirane slike, pa se u slučaju oštećenja ona može zamijeniti potpuno novom slikom.

Izrada slike za nadgrobni spomenik složen je i zahtjevan proces koji teško da možete postići u kućnim uvijetima, što zbog materijala a posebno zbog visokih temperatura koje pečenje porcelana zahtijeva. Ovo je najbolje prepustiti stručnjcima.