kako_razumjeti_michelangelovu_sliku_stvaranje_adama

Kako razumjeti Michelangelovu sliku „Stvaranje Adama“

Michelangelovo „Stvaranje Adama“ je renesansna slika koja prikazuje dio iz knjige postanka. Uključuje božje stvaranje prvog čovjeka, Adama. Nalazi se u Vatikanu, te krasi strop Sistinske kapele, a smatra se da je stvorena negdje između 1508. i 1512. Da bi se bolje razumjelo „stvaranje Adama“ ima nekoliko stvari koje trebate uzeti u obzir.

<p>
<strong>1.</strong> Naučite komponente umjetnosti. Uglavnom postoje tri komponente umjetničkog djela: subjekt, forma i sadržaj. Naučite njihovo značenje prije nego &scaron;to poku&scaron;ate razumjeti Michelangelovu sliku.</p>
<p>
<strong>2.</strong> Naučite kompoziciju. U umjetnosti, način na koji su elementi slike raspodijeljeni je jako bitan. Michelangelo je bio inovator u tom smislu. Jo&scaron; od helenističkog perioda ljudsko tijelo nije bilo prikazano takvom pažljivo&scaron;ću i detaljno&scaron;ću. Michelangelov prikaz Adama kao mi&scaron;ićavog i vitalnog, koji je skoro ekvivalent bogu, prikazuje prijelaz božanskog na čovjeka. Michelanghelo skreće od klasičnog biblijskog pristupa u kojem je čovjek napravljen od zemlje.</p>
<p>
<strong>3. </strong>Vizualizirajte umjetničke elemente. Naučite elemente poput teksture, boje, linije, oblik i formu.</p>
<p>
<strong>4. </strong>Naučite povijesnu pozadinu. Renesansa je bilo vrijeme velikih promjena. Bio je to period stapanja staroga sa novim. Umjetnici su posuđivali stare Grčke ideje simetrije i anatomske forme. Za renesansu se često kaže da je period umjetničkog preporoda. Učite talijanski manirizam kako biste bolje shvatili kontekst.</p>