Kako se prave opeke Izrada cigle

Kako se prave opeke | Izrada cigle

Kako se prave opeke? Priča o opeki stara je gotovo koliko i povijest civilizacije. Opeke su se izrađivale i upotrebljavale u Mezopotamiji najmanje tri tisuće godina prije naše ere. Iskapanja u Egiptu, isto tako, otkrila su ciglane koje su postojale prije više od tri tisuće godina. Stari Kinezi, Grci i Rimljani poznavali su umijeće izrade opeka, a to su umijeće Rimljani prenijeli u Englesku još 44. godine naše ere.

Opeke se prave od određene vrste gline, koja se peće da bi očvrsnula. Glina od koje se izrađuje opeka rezultat je akcija vremenskih uvjeta, potresa, ledenjaka, vulkana i ostalih razornih prirodnih sila.

Tisućama i tisućama godina stijene svih vrsta bile su izložene djelovanju tih prirodnih sila. Komadale su ih eksplozije, ispirale kiše, mrvili i zatrpavali ledenjaci i potresi. Na Zemljinoj površini one su naposljetku postale mekan materijal. lak za oblikovanje, poznat kao glina ili ilovaća.

Opeke su izrađivane ručno sve do 1800. godine, ali danas raspolažemo strojevima što proizvode oko 100.000 opeka dnevno! Postupak izrade počinje mljevenjem ilovaće, njezinim sijanjem kroz sita i unošenjem u mješalicu. Tu se ilovača dobro izmiješa posebnim lopatama s određenim kolićinama vode.

Glina se potom stavlja u strojeve za izradu opeka, u kojima se sabija u dugačke stupove četvrtasta presjeka. Stroj za sječu pomoću tankih žica sječe te stupove u opeke. Opeke se poslije toga stavljaju na police s rešetkama na kojima se suše. Posljednja faza u ovom postupku je pečenje opeka u posebnoj peći, koje traje između šest i deset dana.

Postoje i druge metode dobivanja opeka bolje kvalitete, a naravno ima i mnogo vrsta peći za pečenje! Tijekom pečenja vrlo je važno stalno održavati određenu temperaturu. Samo nekoliko sati previsoke ili preniske temperature može odjedanput upropastiti nekoliko tisuća opeka.

Crvena boja običnih opeka dolazi od željeza, koje se nalazi gotovo u svakoj vrsti gline. Međutim, dodavanjem drugih materijala možemo dobiti opeke bilo koje boje.