nasljednička izjava

Kako sastaviti nasljedničku izjavu za odricanje nasljedstva

Ukoliko se osoba iz nasljednog reda nakon smrti ostavitelja odluči odreći nasljedstva, dijela nasljedstva ili svoj dio prenijeti na nekog drugog, sastavlja se dokumenat – Nasljednička izjava.

U postupku nakon ostavinske rasprave, nasljednik se poslije punomoćnosti Rješenja o ostavini može odreći svog dijela koji je dobio, te ga prenijeti na drugu osobu. Međutim, prema Zakonu o nasljeđivanju, osoba kojoj se može prenijeti dio od osobe koja želi svoj dio predati drugoj, mora biti iz nasljednog reda po ostavini.

Takva izjava može se sastaviti u ovakvoj formi:

 

NASLJEDNIČKA IZJAVA

Ja _________________________________ iz __________________ u _______ na dan ___________________ pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću dajem slijedeću NASLJEDNIČKU IZJAVU, kojom izjavljujem da se u ostavinskom postupku koji se vodi kod nadležnog suda u _______ , a iza pokojnika/ice__________ koji je preminuo dana _______ u _______, odričem se svog nasljednog dijela i istovremeno ga u cjelosti ustupam slijedećim korisnicima:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Predmet ostavine iz pok _________________ čine slijedeće; nekretnine/pokretnine (nepotrebno precrtati)

Nekretnina___________kč br. K.o____________
Nekretnina__________ k.č.br. K.o_____________
Nekretnina __________k.č.br. K.o_____________

Dana, ________________________

Potpis davatelja izjave:____________