nevidljive-zene-kako-dizajniran-za-muskarce-svijet-nevidljivo-otezava-zivot-zenama

Nevidljive žene: Kako dizajniran za muškarce svijet nevidljivo otežava život ženama

U svojoj knjizi “Nevidljive žene: Pristranost podataka u svijetu dizajniranom za muškarce”, Caroline Criado Perez otkriva problem “podatkovne pristranosti”. Pokazuje kako postojeći sustavi i infrastruktura često zanemaruju ili nepravedno marginaliziraju žene, a sve to zbog načina na koji se prikupljaju i analiziraju podaci.

Primjeri podatkovne pristranosti:

  • Zdravstvo: Žene češće dobivaju pogrešne dijagnoze nego muškarci zbog toga što se medicinske studije i alati za dijagnozu često temelje na podacima o muškarcima. To može dovesti do kasnijeg dijagnosticiranja i lošijeg liječenja bolesti kod žena.
  • Promet: Sigurnosne mjere na cestama i prometni sustavi često se dizajniraju prema muškim vozačima, što rezultira većim brojem prometnih nesreća u kojima stradaju žene.
  • Urbanističko planiranje: Gradovi se često planiraju s fokusom na potrebe muškaraca, zanemarujući važne aspekte kao što su javne sanitarije, pristup zelenim površinama i rasvjeta.
  • Tehnologija: Algoritmi i softverski sustavi često su pristrani prema muškarcima, što dovodi do diskriminacije u zaposlenju, online oglašavanju i drugim područjima.

Nedostatak podataka o ženama:

Jedan od glavnih problema je nedostatak podataka o ženskim iskustvima i potrebama. Mnoge studije, istraživanja i statistike temelje se na muškarcima kao “defaultnoj” populaciji, dok se ženska iskustva često ignoriraju ili minimiziraju. To rezultira pogrešnim informacijama o tome što je “normalno” i što je “važno”, što dovodi do nepravednih politika i praksi.

Marginalizacija ženskih iskustava:

Određene aspekte života žena, poput reproduktivnog zdravlja i brige o djeci, često se marginaliziraju ili potpuno zanemare u istraživačkim i političkim krugovima. To rezultira nedostatkom pažnje i resursa za ova važna pitanja, te otežava ženama pristup adekvatnoj skrbi i podršci.

Poziv na promjenu:

Criado Perez poziva na promjenu sustava prikupljanja i analize podataka kako bi se bolje odrazila stvarna raznolikost i potrebe društva. Naglašava važnost uključivanja ženskih glasova i perspektiva u donošenje odluka na svim razinama, kao i potrebu za boljim obrazovanjem o podatkovnoj pristranosti i njenim posljedicama.

Zaključak:

“Nevidljive žene” je važan poziv na akciju za stvaranje pravednijeg i inkluzivnijeg svijeta. Knjiga nam pomaže da shvatimo kako “nevidljivi” podaci mogu imati duboke i štetne posljedice za živote žena, te nudi konkretne smjernice za promjenu.

Dodatne napomene:

  • U članku su navedeni samo neki od primjera podatkovne pristranosti. Mnogo je drugih načina na koje dizajniran za muškarce svijet nevidljivo otežava život ženama.
  • Važno je napomenuti da ne postoji univerzalna ženska iskustva. Raznolikost i individualnost su ključne za razumijevanje ovih problema.
  • “Nevidljive žene” je jedna od mnogih knjiga i resursa koji se bave problemom rodne nejednakosti i podatkovne pristranosti. Pročitajte ih i budite aktivni u borbi za pravedniji svijet za sve.

Invisible Women: Data Bias in a World Designed for Men

Ana Janušić