procjena-spremnosti-za-prvi-razred-kako-izgledaju-zadatci-i-zasto-su-vazni

Procjena spremnosti za prvi razred: Kako izgledaju zadatci i zašto su važni

Procjena spremnosti za prvi razred osnovne škole obično obuhvaća nekoliko aspekata razvoja djeteta kako bi se osiguralo da je dijete spremno za školske obveze. Ova procjena može uključivati zadatke koji testiraju kognitivne sposobnosti, socijalne vještine, motoričke vještine, emocionalnu zrelost i jezične sposobnosti. Evo primjera zadataka koji se mogu koristiti:

1. Kognitivne sposobnosti

Logičko razmišljanje i rješavanje problema:

 • Zadatak: Dijete dobije set slika na kojima je prikazana jednostavna priča u nizu događaja. Treba posložiti slike u ispravnom redoslijedu.
 • Zadatak: Prikazani su različiti oblici i boje, a dijete treba pronaći koji oblik ili boja nedostaje u nizu.

Brojanje i osnovne matematičke vještine:

 • Zadatak: Dijete treba izbrojati određeni broj predmeta (npr. kockice) i pokazati točan broj na kartici s brojevima.
 • Zadatak: Jednostavni zadaci zbrajanja i oduzimanja koristeći slike predmeta (npr. „Koliko je jabuka ostalo ako su dvije pojedene od pet jabuka?“).

2. Jezične sposobnosti

Prepoznavanje slova i glasova:

 • Zadatak: Dijete prepoznaje i imenuje slova abecede prikazana na karticama.
 • Zadatak: Dijete izgovara riječi koje počinju s određenim glasom.

Razumijevanje i pričanje priča:

 • Zadatak: Dijete sluša kratku priču i odgovara na pitanja vezana uz priču kako bi se provjerilo razumijevanje.
 • Zadatak: Dijete opisuje sliku ili niz slika kako bi se procijenile vještine pričanja i razumijevanja.

3. Motoričke vještine

Fina motorika:

 • Zadatak: Dijete crta oblike unutar zadane linije, bojanje bez prelaska rubova, rezanje škarama po zadanoj liniji.
 • Zadatak: Slaganje jednostavnih puzzli ili nizanje perli na konac.

Gruba motorika:

 • Zadatak: Dijete hoda po ravnoj liniji, skače na jednoj nozi, baca loptu u metu.

4. Socijalne vještine i emocionalna zrelost

Interakcija s drugima:

 • Zadatak: Promatra se kako dijete surađuje s drugom djecom u grupnim aktivnostima ili igrama.
 • Zadatak: Procjenjuje se sposobnost dijeljenja, čekanja na red i slušanja uputa.

Emocionalna stabilnost:

 • Zadatak: Promatra se reakcija djeteta na promjene ili izazove, poput odvajanja od roditelja na kratko vrijeme.
 • Zadatak: Razgovor s djetetom o osjećajima i kako se nosi s njima, korištenjem slikovnih kartica koje prikazuju različite emocije.

Primjer procjene u praksi

Situacija: Dijete dolazi na procjenu spremnosti u školu u pratnji roditelja. Procjena traje otprilike sat vremena i provodi se individualno.

Primjer zadatka:

 1. Logičko razmišljanje: Dijete dobije set slika s pričom o djevojčici koja se sprema za školu. Slike su poredane nasumično, a zadatak djeteta je posložiti ih u logičan redoslijed.
 2. Prepoznavanje slova: Dijete dobiva kartice sa slovima i treba prepoznati i imenovati svako slovo.
 3. Motoričke vještine: Dijete dobije list papira s crtežima oblika (krug, kvadrat, trokut) i zadatak je da ih oboji bez prelaska rubova.
 4. Socijalne vještine: Dijete se pridružuje grupi djece u igri slaganja kockica. Promatra se kako surađuje i dijeli igračke.

Ova procjena pomaže učiteljima i stručnim suradnicima škole da steknu uvid u spremnost djeteta za školske izazove i, ako je potrebno, da preporuče dodatnu podršku ili aktivnosti koje će pomoći djetetu u prilagodbi na školski život. Pravilno provođenje i tumačenje ovih procjena može značajno doprinijeti pozitivnom školskom iskustvu i dugoročnom akademskom uspjehu djece.

Ana Janušić