renesansa renensansno razdoblje

Kako se rodila renesansa – sve o renesansnom razdoblju

Tim imenom označujemo veliki kulturni pokret u svekolikom ljudskom djelovanju, koji je izvršio promjene u društvenom ustroju, politici i ljudskoj misli, u načinu života i poimanju svijeta, u umjetnosti i književnosti. Zbog toga i riječ renesansa – preporod, ponovo rađanje, koja naglašava stvaralačku vrijednost pokreta u suprotnosti s ranijim razdobljem, srednjim vijekom, koji je u kulturnoj evoluciji bio gotov stajanje na mjestu.

Renesansa se rađa u Italiji početkom 15. st. a iscrpljena je krajem istog stoljeća. Iz Italije se proširila po cijeloj Europi, obnavljajući posvuda zanimanje za učenje i umjetnost.

Zrelu renesansu nalazimo na dvorovima velike talijanske gospode toga vremena, koji su se voljeli okružiti ljudima iz kulture i umjetnosti, koji su svojom nazočnošću davali sjaj toj sredini, a za uzvrat uživali su zaštitu, dobročinstva i plaću. Raskošne gospodske palače i dvori moćnika postali su prava kulturna središta, gdje se učilo i stvaralo i gdje su se održavale raskošne priredbe. Umjetnici su ulagali svu svoju darovitost u dostojno slavljenje svoga gospodara, i djela koja su nam ostavili: književna, slikarska, kiparska i arhitektonska, primjeri su umjetnosti koju bi bilo teško nadmašiti. Na dvorovima su se osnivale akademije, središta okupljanja književnika i drugih umjetnika. Važnu ulogu dobivaju i prve javne knjižnice.

Prije svega renesansa ponovo otkriva antičke civilizacije, a nadasve grčku i rimsku, čije je najznačajnije predstavnike izučavala, stvarajuči jednu novu znanost – filozofiju, studij jezika.

Drugo obilježje je bilo ponovno otkrivanje čovjeka kao misaonog bića i vrednovanja njegovih sposobnosti na način da čovjekova sudbina više ne ovisi samo o religiji ili Božjoj volji, već je ishod vlastita djelovanja i vlastita izbora. Novi je bio i odnos prema prirodi koja je postala pravi rudnik spoznaja o prije zanemarenim stvarima. Zbog toga je došlo do velikog napretka medicine i fizike. Smatralo se da su umjetnost i književnost najbolji rezultati stvaralačkih sposobnosti čovjeka, ali i najbolji način zapisivanja vlastitog imena i vlastite veličine u vječnost.

Renesansna kultura dovela je do brojnih i važnih otkrića na polju zemljopisa, tehnike i znanosti uopće.

Čovjek, potaknut željom da sazna i da vidi novo, putuje morima na velikim brodovima, koristeći najbolje instrumente i pomagala za plovidbu. Bartolomeo Diaz 1488. prvi stiže do južnog rta Afrike. Vasco da Gama 1497. stiže u Indiju. Magellan oplovljuje zemaljsku kuglu. Ali najznačajniji je pothvat bilo otkriće neobično važno za razvoj i širenje kulture je Gutenbergovo otkriće tiskarskog stroja s pokretnim slovima. Značajna su i saznanja o ljekovitosti biljaka čime započinje moderna znanost (botanika), i saznanja o ljudskom tijelu (anatomija), koja dovode do obnavljanja medicine i do utemljenja suvremenih prirodnih znanosti, malo kasnije.

Pratite nas na društvenim mrežama

Ne budite sramežljivi, pridružite se Kako.hr zajednici, svaki dan naučite nešto novo i podijelite svoja znanja s drugima.