vjera islam

Kako u kratkim crtama opisati Islam

ISLAM

Islamska se vjera temelji na vjerovanju u jednoga boga, Alaha. Sljedbenici islama zovu se muslimani. Njihov je simbol zvijezda i polumjesec.

PODRIJETLO

Islam potječe otprilike od 600. UE (naše ere = uobičajene ere) iz Meke, u današnjoj Saudijskoj Arabiji. Danas je proširen diljem svijeta.

MUHAMED

Posljednji i najveći od 26 islamskih proroka bio je Muhamed, rođen u Meki otprilike 570. UE. Šahada navodi da je Muhamed Alahov poslanik.

KUR AN

U ovoj svetoj knjizi islama Alah je otkrio Muhamedu kako bi čovječanstvo trebalo živjeti na Zemlji. Muslimani se prema ovoj knjizi odnose s najvećim poštovanjem. Drže je na čistu mjestu i peru se prije no što će je dotaknuti.

KLJUČNE TOČKE

Muslimani obećavaju da će se podčiniti volji Božjoj

Islam je izabrana Božja vjera za čovječanstvo

Muhamed je Alahov glavni poslanik

Islamski kalendar nema prijestupnu godinu

MEKA

Ovaj grad u Saudijskoj Arabiji najsvetije je mjesto muslimanskog svijeta. U njemu je kockasto svetište Kaba, za koje vjeruju da su ga sagradili Abraham i Išmael prije gotovo 4000 godina. Svake godine, a osobito tijekom mjeseca hodočašća, muslimani hrle u Meku i okupljaju se oko Kabe.

STUPOVI ISLAMA

Muslimani moraju poštivati ovih pet pravila:

1. Šahada – Alah je jedini bog, a Muhamed je njegov poslanik
2. Salat – moli se pet puta na dan
3. Zakat – daj doprinos za milostinju
4. Som – posti tijekom mjeseca ramazana
5. Hadž – barem jednom u životu pođi na hodočašće u Meku

NA MOLITVI

Muslimani često mole zajednički, u skupinama. Okrenuti prema Meki, kleknu na čisto tlo ili na prostirku, koja može biti tkani ćilim, slamnati prostirač ili čak rupčić.

ISLAMSKI BLAGDANI

Meviud – rođendan Muhamedov
Lejle-i-Kadr – objavljenje Kur ana
Idul-Fitr – proslava svršetka ramazana
Idul-Odha – svršetak hodočašća u Meku

ISLAMSKE RIJEČI

Ajatolah – Šiitski vođa
Džihad – težnja za širenjem islamskog načina života
Hadis – pripovijesti o Muhamedu
Hadžija – onaj koji je ispunio obavezu o hadžu
Hafiz – musliman koji je napamet naučio Kur an
Mesdžid – mjesto štovanja
Mula – učenjak
Šerijat – islamski zakon