zasto-obiljezavamo-dan-zena-borba-za-ravnopravnost-spolova-kako-hr

Zašto obilježavamo Dan žena? | Borba za ravnopravnost spolova

Međunarodni dan žena slavi se svake godine 8. ožujka. Taj dan u svijetu se obilježava kao dan borbe za prava žena i podsjećanje na doprinos žena u društvu.

Zašto je 8. ožujka odabran za obilježavanje Dana žena?

Jedna od teorija je da se Međunarodni dan žena počeo obilježavati kao sjećanje na događaje koji su se dogodili 8. ožujka 1908. godine u New Yorku. Tada je skupina žena koje su radile u tvornici tekstila organizirala štrajk tražeći bolje radne uvjete i prava radnika. Među njima bilo je i nekoliko žena koje su pretrpjele teške uvjete rada i zlostavljanje od strane poslodavaca. Skupina je bila brutalno napadnuta od strane policije, a neke žene su teško ozlijeđene i završile su u zatvoru. Ta tragedija je kasnije postala simbolom borbe za prava žena.

Druga teorija kaže da se Međunarodni dan žena počeo obilježavati na osnovu odluke o osnivanju Socijalističke internacionale koja je donesena na Kopenhagenskom kongresu 1910. godine. Tada je Njemica Clara Zetkin predložila da se obilježava dan borbe za prava žena.

Borba za ravnopravnost spolova

U svakom slučaju, Međunarodni dan žena postao je simbolom borbe za ravnopravnost spolova i prava žena u društvu. Obilježavanje ovog dana podsjeća nas na važnost borbe za prava žena i potrebu za stvaranjem ravnopravnijeg društva. Ovo je dan kada se diljem svijeta slave doprinosi i dostignuća žena u svim sferama društva, ali isto tako i podsjeća na potrebu za nastavkom borbe za ravnopravnost spolova.

Diskriminacija i nejednakost kroz povijest

Kroz povijest, žene su se borile protiv diskriminacije i nejednakosti u društvu. Mnoge su se borile za pravo glasa, pravo na obrazovanje, jednakost u radnoj snazi i druge slobode koje su bile osigurane samo za muškarce. Iako su postignuti značajni napretci u borbi za ravnopravnost spolova, još uvijek postoje mnoge nejednakosti i prepreke s kojima se žene suočavaju u svakodnevnom životu.

Rodna diskriminacija u poslovnom svijetu

Jedna od najvećih prepreka za žene je rodna diskriminacija na radnom mjestu. Iako su žene zastupljene u svim područjima rada, još uvijek često zarađuju manje od muškaraca za isti posao i istu razinu obrazovanja.

Također, žene su često manje zastupljene na rukovodećim pozicijama i u političkom životu.

Jedan od načina borbe protiv ovih nejednakosti je promicanje rodne ravnopravnosti u svim sferama društva. To podrazumijeva stvaranje okruženja u kojem će žene i muškarci biti jednako zastupljeni i imati jednake mogućnosti za razvoj karijere i osobnog života. Također, važno je educirati društvo o štetnosti rodne diskriminacije i potrebi za njezinim uklanjanjem.

Osim toga, potrebno je poticati i podržavati žene u svim područjima rada i života. To uključuje stvaranje poticajnih uvjeta za žene poduzetnice, podršku ženama u znanosti i tehnologiji, te poticanje žena u političkom životu.

Uloga muškaraca

Međutim, borba za ravnopravnost spolova nije samo ženska borba. Potrebno je da i muškarci budu aktivni sudionici u ovom procesu. Muškarci trebaju biti svjesni nejednakosti s kojima se žene suočavaju i podržavati njihove napore za stvaranje ravnopravnijeg društva.

Danas se diljem svijeta organiziraju brojne manifestacije koje slave žene i njihov doprinos društvu, ali i podsjećaju na potrebu za daljnjom borbom za ravnopravnost spolova. Ovaj dan nas podsjeća na to da svatko od nas može dati svoj doprinos u stvaranju ravnopravnijeg društva za sve.

Jedna od ključnih stvari u borbi za ravnopravnost spolova je osvješćivanje ljudi o nejednakostima s kojima se žene suočavaju svakodnevno. Važno je educirati ljude o različitim oblicima rodne diskriminacije i potrebi za njenim uklanjanjem. Na taj način, ljudi će biti osviješteni o problemu te će se moći aktivno uključiti u borbu za ravnopravnost spolova.

Također, važno je podržavati žene u njihovim nastojanjima da ostvare svoje ciljeve, bilo da se radi o karijeri, obrazovanju ili osobnom životu. Potrebno je stvarati poticajne uvjete za žene kako bi mogle ostvariti sve svoje potencijale ovisno o vlastitim afinitetima.

Predrasude o ulogama žena

Često se smatra da su žene manje sposobne od muškaraca za određene poslove ili da se više posvećuju obitelji nego karijeri. Međutim, istina je da su žene jednako sposobne kao i muškarci te da imaju pravo birati svoj put u životu bez ikakvih ograničenja.

Borba za ravnopravnost spolova ne bi smjela biti ograničena samo na jedan dan u godini. Potrebno je svakodnevno raditi na stvaranju ravnopravnijeg društva za sve, bez obzira na spol. To uključuje stvaranje sustava koji ne diskriminira žene, osigurava jednaku plaću za isti posao, podržava žene u političkoj karijeri i slično.

Ana Janušić