kako_postupiti_kod_prijeloma_kljucne_kosti_prva_pomoc

Kako postupiti kod prijeloma ključne kosti (PRVA POMOĆ)

Taj se prijelom karakterističan po tome što nastaje mnogo češće posrednim nego neposrednim djelovanjem sile. Pad na dlanove, lakat i rame dovodi do prijeloma. To su uglavnom padovi koje svakog dana vidimo oko sebe. Najčešći su padovi s bicikla ili konja.

Neposredni prijelom je rijedak, i tada je to u većini slučajeva otvoren prijelom i često kompliciran zbog povrijeđenih krvnih žila ili živaca. Na mjestu prijeloma vide se oteklina, podlijev krvi i šatorasto uzdignuće kože gdje se ponekad može napipati oštri koštani iver koji može probite kožu. Drugi iver obično ide straga i ugrožava anatomske tvorevine. Ruka na ozlijeđenoj strani bespomoćno visi, i ozlijeđeni je obično pridržava zdravom rukom od lakta do šake.

1. Kod takvog slučaja mora se prvo pridržati ruka na povrijeđenoj strani.

2. U pazuh treba postaviti jastučić, napravljen od vate ili nekog drugog mekanog materijala, zatim nadlakticu pritegnuti uz grudni koš, a podlakticu staviti u trokutnu maramu.

3. Poslije previjanja neophodno je potrebno kontrolirati cirkulaciju krvi jer se može dogoditi da je zavoj prečvrsto stegnut.

4. Cirkulacija se kontrolira prema boji prstiju. U slučaju slabe cirkulacije povrijeđeni osjeća trnce, ješce, mravce, već prema tome jesu li pritisnuti živci ili krvne žile.

5. Ako spasioci raspolažu s nešto više materijala, mogu postaviti jednu osmicu preko oba ramena, zatim stegnuti na leđima toliko da oba ramena budu povučena prema natrag, tako da koštani iveri, odnosno fragmenti, budu istegnuti.

6. U tim slučajevima obje podlaktice treba staviti u trokutne marame. Povrijeđenoga treba u otpremiti u bolnicu.