Kako pravilno imobilizirati i sto je to uopce Imobilizacija kod povrede ili loma

Kako pravilno imobilizirati i što je to uopće | Imobilizacija kod povrede ili loma

Imobilizirati znači dio uda, cijele udove ili dio trupa napraviti nepomičnim, i to upotrebom priručnih i uobičajenih sredstava, a poslije pružanja prve pomoći (zaustavljanja krvarenja, omogućavanja disanja i zaštićivanja rane).

Imobilizacija je veoma važna zato da bi se:

1. spriječio razvoj šoka;
2. spriječio razvoj kasnijeg i sekundarnog krvarenja
3. ublažili bolovi
4. spriječilo pomicanje koštanih ivera, te tako onemogućili povreda krvnih žila i živaca i otvoreni prijelom
5. spriječio razvoj i brzo širenje infekcije.

Velika je greška kada se smatra da samo prijelomi kostiju moraju biti imobilizirani. I kod povrijeđenog tkiva imobilizacija stvara uvjete za kasnije uspješno liječenje, a što je najglavnije, u prvih nekoliko sati spriječava se razvoj šoka.

Nijedan povrijeđeni ne smije se prevesti s mjesta nesreće bez odgovarajuće imobilizacije. Budući da se nesreće događaju uglavnom daleko od zdravstvenih ustanova, ne dolazi u obzir primjena bolničkih imobilizacionih sredstava. No najčešće će se naći u blizini nesreće materijal za imobilizaciju.

Iskoristiti se može sve:

dvije—tri grane, nekolikoprutova zamotanih u novin¬ski papir, složeni novinski papir, karton, letve, letvice, daske, skije, skijaške palice, metle, držale lopata ili koje drugo oruđe, ravnalo itd.

Pri tome treba uvijek paziti da se to obloži krpama, novinama, maramama, vatom ili nečim drugim, kako bi se izbjegao pritisak tvrdog materijala na kožu.

Prilikom imobilizacije veoma je važno isključiti iz djelovanja dva zgloba između kojih se nalazi povreda. Vrlo je važno da se imobilizacija vrši na zdravoj, suprotnoj strani.

Pregledom i podacima dobivenim od povrijeđenoga može se odrediti mjesto i vrsta povrede. Ako uz prijelom postoji i rana, treba je samo zaštititi zavojem. Svako nespretno skidanje odijela ili obuće može prouzročiti naknadne lakše ili teže povrede.

Vrlo se rijetko događa da nema u blizini zaista nikakvog prikladnog, odnosno čvrstog priručnog materijala. Tada se moramo poslužiti rupčićima i marama. Važno je samo da se napravi dobra imobilizacija. Četvorokutne marame najbolja su zaštita povredama grudnog koša i trbušne šupljine.

Trokutne marame najbolje služe kod povreda udova. Pomoću njih ruka se učvrsti uz grudni koš, a na donjim se udovima primijene tipični zavoji. Kad ne možemo uraditi ni to, najbolje je priručnim tkaninama pričvrstiti povrijeđene udove uz zdrave.

Prijevoz bez imobilizacije može se dopustiti samo kad se radi o najtežim slučajevima. Bacanje povrijeđenoga poput vreće na stražnje sjedalo vozila, bez ikakve imobilizacije, umanjuje izglede za uspješno liječenje.

Neprikladan položaj za vrijeme prijevoza najviše ugrožava unesrećene s prijelomom kralježnice.

Običan prijelom prerasta u uzetost svih udova. U takvom se položaju unesrećeni može i ugušiti.