Kako uociti istegnuce zgloba Povreda zgloba

Kako prepoznati povredu zgloba

Kako prepoznati povredu zgloba.

POVREDE ZGLOBOVA

Povrede zglobova nastaju pretjeranim ali inače prirodnim kretnjama zgloba, ili njegovim iskrctanjem u neprirodnom pravcu. Teži je slučaj kada dođe do oštećenja ne samo jednog već više zglobnih djelova (kosti, hrskavice, čahure, veza, tetiva). Imamo otvorene i zatvorene povrede zglobova.

Otvorene povrede zgloba

Kada zglobna čahura pod djelovanjem sile pukne i otvori se, te se zglobna šupljina spoji s vanjskim svijetom, putem veće ili manje rane, to je veoma teška i ponekad po život opasna povreda, jer ako se takav zglob zagadi klicama, tada je liječenje vrlo teško.

U teškim slučajevima takva se noga ili ruka moraju amputirati. Svaka rana oko zgloba zahtijeva kirurško liječenje. O tome da li je zglob povrijeđen ili nije mora pro-suditi kirurg, a svaki gubitak vremena ide na štetu povrijeđenoga. Zglob je najosjetljivi na infekciju i stoga je treba spriječiti: sitan ubod trnom, čavlom, iglom ili kojim drugim beznačajnim oštrim predmetom mnogi su platili gubitkom noge ili ruke.

Zglob za koji se sumnja da je slomljen, a pogotovo onaj koji je vidljivo otvoren, mora se imobilizirati odgovarajućim priručnim materijalom kao i kod prijeloma. Ne gubeći vrijeme, povrijeđenoga treba uputiti u bolnicu.

Zatvorene povrede zgloba

Kod zatvorenih povreda zglobova, koje su posljedica udarca u zglob ili raznih prenaglih i neprirodnih kretnji, dolazi do povrede hrskavice, zglobne čahure, ligamenata, tetiva i mišića. Sve te povrede mogu biti pojedinačne, ali često na jednom zglobu ima i više povreda.