kako_pruziti_prvu_pomoc_kod_prijeloma_natkoljenice

Kako pružiti prvu pomoć kod prijeloma natkoljenice

Cijela natkoljenica — bedrena kost od kuka do koljena — izložena je posrednom i neposrednom djelovanju sile.

Prijelomi nastaju u tri predjela:

a) u predjelu kuka

b) cjevastog dijela kosti

c) koljena.

Prijelom u predjelu kuka svojstven je za ljude starije dobi, i tada se u većini slučajeva radi o prijelomu vrata bedrene kosti. Mnogo rjeđe dolazi do takvih prijeloma kod djece jer su svojstva dječjih kostiju sasvim drugačija od svojstava starija osobe. Kod djece se glavica bedrene kosti odsklizne s vrata i na taj način ugrožava funkcioniranje samog kuka. Kod ove vrste prijeloma noga je okrenuta stopalom prema van, stopalo svojim vanjskim rubom leži na podlozi.

Podizanje noge od podloge onemogućeno je zbog jakih bolova u predjelu kuka. Ako malo bolje pogledamo duljinu obiju nogu, tada ćemo zapaziti da je slomljena noga nešto kraća.

KAKO POSTUPITI

Što se tiče pružanja prve pomoći, i za ovu vrstu prijeloma vrijede ista pravila kao i za ostale prijelome.

1. Nogu treba oprezno izvlačiti po uzdužnoj osovini, a stopalo pažljivo postaviti u prirodni položaj, tj. okomito na podlogu.

2. Tako ispravljenu nogu najbolje je imobilizirati Thomsonovom šinom, ali nam ona u pravilu nikad nije pri ruci na mjestu nesreće. Stoga se kod ovih slučajeva moramo poslužiti priručnim materijalima kao što je daska i slični tvrdi predmeti koji imaju takvu duljino da sežu od pazuha do stopala.

3. Ukoliko nemamo dovoljno materijala, udlaga se može staviti i s unutrašnje strane, pa će tako imobilizacija biti uspješnija. Tako postavljene šine, letve ili daščice treba učvrstiti u visini pazuha, zdjelice, a na bedru najmanje na dva mjesta, zatim iznad koljena, potkoljenice i stopala, i to sa zavojnim materijalom, maramicama ili drugim priručnim materijalima.

4. Bolesnik se smije prevoziti samo u ležećem položaju.

5. Kontrola prijeloma i liječenje izvršit će se u bolnici. Liječenje uobičajenim namještanjem i sadrenim povojem daje veliki postotak slabih rezultata. Budući da se radi obično o starijim ljudima, često dolazi do komplikacija na plućima i srcu, i tada se sadreni povoj mora skinuti. Ako opće stanje povrijeđenoga dopušta, vrši se operativno liječenje čavlom. To omogućuje gibanje i opterećenost kuka već u toku tri do šest tjedana.