Kako su nastale bolnice Nastanak bolnica

Kako su nastale bolnice | Nastanak bolnica

Još od najstarijih dana, u ljudskom se društvu javljala potreba za zbrinjavanjem nejakih i bolesnih. Međutim, ljudi su znatno kasnije došli na pomisao da osnuju bolnice. Kako su zapravo nastale bolnice?

Grci, na primjer, nisu imali nikakve javne ustanove za zbrinjavanje bolesnih. Neki su njihovi liječnici imali dvorane za operacije, u kojima su mogli obavljati svoj posao, ali su one bile toliko malene da su mogle primiti samo jednog pacijenta. Rimljani su u doba ratova osnivali bolnice u kojima su liječeni ranjenici i bolesni vojnici. Kasnije su već i veći gradovi Rimskog carstva dobili boinice koje su se izdržavale sredstvima iz narodnih fondova.

S razvojem kršćanstva, crkva je preuzela skrb o bolesnicima, a najveći broj bolnica u srednjem vijeku bio je pod okriljem samostana, tako da su se svećenici i časne sestre brinuli o bolesnicima.
Običaj da se ide na hodočašće također je pomogao osnivanju bolnica. Putovanja do mjesta u koja se hodočastilo bila su duga, pa su hodočasnici morali konaćiti po malim usputnim gostionicama. Te su gostionice bile povezane sa samostanima, pa su preuzele i brigu o iscrpljenim i bolesnim putnicima.

Budući da životni uvjeti u srednjem vijeku nisu bili naročiti, a ni do higijene se nije mnogo držalo, i bolnice tog doba su bile prljave i neuređene. Mnoge su bolnice bile prenatrpane, pa se događalo da više bolesnika leži u jednom krevetu.

U 17. stoljeću popravili su se opći uvjeti života. Narod je osjećao da je država dužna brinuti se o svojim oboljelim stanovnicima. Ali tek se u 18. stoljeću počinju otvarati opće državne bolnice po većim evropskim gradovima.