Kako zaustaviti arterijsko krvarenje Prva pomoc kod krvarenja

Kako zaustaviti arterijsko krvarenje (PRVA POMOĆ) | Prva pomoć kod krvarenja

Pri takvom krvarenju kod kojega se krv brzo gubi najvažnije je što prije pritisnuti prstima ili jastučićem dovodnu arteriju. Zato je mnogo važnije znati kako to uraditi, nego poznavati mjere koje treba poduzeti da bi se otklonile posljedice.

Krvarenje se može, PRITSKOM NA DOVODNU ARTERIJU, zaustaviti tako da se stave prst, jastučić sa zavojem i Esmarhova poveska. To su posredni načini zaustavljanja krvarenja.

Neposredni načini zaustavljanja krvarenja prilično su opasni i neprikladni za nestručne davaoce prve pomoći.

1. Kad zaustavljamo krvarenje pritiskom prsta, moramo voditi računa da se arterija pritisne na čvrstu koštanu podlogu. Na svakoj nozi ili ruci postoje tri takva mjesta.

2. Kada se krvarenje tako zaustavi, najbolje je na to mjesto staviti jastučić ili ga pritegnuti zavojem, maramicom i sl., sve dok krvarenje ne prestane.

3. Prst se može držati na rani samo deset do petnaest minuta jer umor prisiljava čovjeka da zauzme drugi položaj.

4. Ako nije na raspolaganju jastučić, tada drugi spasavalac treba svoj prst staviti na prst prvog davaoca pomoći, a ovaj će zatim ukloniti svoj prst.

5. Ako krvarenje nije prestalo ni tada, treba se poslužiti Esmarhovom poveskom.

6. Ako se ni ona ne može naći, treba se poslužiti širokim zavojem, načinjenim od priručnog materijala. Zavoj mora biti širok najmanje dva prsta. Stavi se oko ruke ili noge, iznad rane, te zatim stegne toliko da možemo ispod njega uvući komad drveta ili kojeg drugog priručnog predmeta.

7. Okretanjem tog predmeta postepeno stežemo zavoj, sve dok krvarenje ne prestane.

8. Ako imamo jastučić, neće biti naodmet da ga stavimo ispod zavoja, na mjestu gdje prolazi arterija. Opasno je prejako stegnuti zavoj, jer takva nesmotrenost može oštetiti živac, venu i mišić.

9. Zavoj ne smije ostati stegnut dulje od trideset minuta. Poslije toga treba ga popustiti, ali se ostavlja na istom mjestu, pa i onda kad je krvarenje prestalo, sve dok krvarenje nije konačno zaustavljeno.

10. Ako bolesnik ponovo prokrvari, zavoj se opet stegne.

Zimi treba biti veoma oprezan, jer su noga ili ruka zbog tako zaustavljene krvi sklone bržem smrzavanju.