kako_u_kratkim_crtama_opisati_hinduizam

Kako u kratkim crtama opisati hinduizam

HINDUIZAM

Većina hindusa vjeruje u mnoštvo bogova, ali u jednu temeljnu Stvarnost, a ta je da se nakon smrti duša ponovno rađa u nekom drugom tijelu. Njihov je simbol sveti glas OM.

PODRIJETLO

Hinduizam potječe otprilike od 1750. PUE (prije Krista = prije uobičajene ere) iz Indije. Danas se proširio diljem jugoistočne Azije.

UTEMELJITELJI

Hinduizam nema jednog utemeljitelja. Njegove najdrevnije bogove donijeli su arijski narodi, koji su prodrli u Indiju. Šiva je jedan od glavnih hinduističkih bogova.

VEDE

Najranija hinduistička vjerovanja zapisana su u Vedama oko 1400. PUE, koje se sastoje od himni i pjevanja. Ri Veda je najvažnija knjiga Veda.

KLJUČNE TOČKE

Ljudi koji žive dobrim životom rađaju se ponovno u višem životu; loš život vodi u niži život.

Hindusi teže oslobađanju iz kruga ponovnih rođenja da bi postali jedno s Brahmanom.

HINDUISTIČKI BOGOVI

Nekoliko najvažnijih:

Brahman – božanska apsolutna stvarnost
Višnu – onaj koji daje život
Šiva – bog dobra i zla
Sarasvati – božica istine
Indra – božica ljepote
Kali – božica smrti
Krišna – junak i ljubavnik

SVETI GRAD

Varanasi ili Benares u Indiji, jedan je od najstarijih gradova na svijetu i glavni cilj hinduističkog hodočašća. Svake godine dolaze milijuni ljudi da bi se okupali u njegovoj svtoj rijeci Gangesu. Vjeruju da voda ispire svaki grijeh. Često u rijeku prosipaju pepeo spaljenog pokojnika.

SVETA KRAVA

Hinduisti poštuju sve životinje, a osobito krave, koje su sveta bića. Većina hinduista jesu vegetarijanci. Krava je simbol žene i hranjenje krave smatra se činom štovanja.

HINDUISTIČKI BLAGDANI

Divali – novogodišnja svetkovina svjetla
Holi – proljetna svetkovina
Janmaštani – krišnin rođendan
Šiva Ratri – glavna svetkovina Šive

HINDUISTIČKE RIJEČI

Atman – pojedinačna duša
Avatar – pojava Višnua na Zemlji
Guru – vjerski učitelj
Jogi – svjetski čovjek
Karma – moralni zakon
Mantra – sveti poj, pjesma ili himna
Mokša – oslobođenje od životnog ciklusa
Nirvana – potpuni mir
Puja – štovanje
Sanskrt – hinduski jezik

TIPOVI HINDUIZMA

Ostali 5 %
Višnu 25 %
Vaišnaviti 70 %