Kako prepoznati dobro sijeno za zeca – kunića | Kvalitetno sijeno

1. Boja – Prva stvar koja se uočava pri pregledu sijena je njegova boja. Sijeno dobre kvalitete će imati lijepu zelenu boju, koja nije niti žuta niti smeđa. Boja dobrog sijena je povezana sa velikom količinom vitamina, proteina i minerala. Smeđa boja ukazuje na staro sijeno, i govori nam o slabijoj kvaliteti sijena.

2. Starost/zrelost – Prije ispitivanja zrelosti bale sijena, potrebno je prvo razumjeti što zapravo znači zrelost sijena u smislu određivanja kvalitete.Trava i krmno bilje se siječe da bi se napravilo sijeno, a biljke su načinjene od stabljika i lišća. Lišće sadrži veći dio proteina biljke, i vrlo jestiva vlakna koja se lako pretvaraju u energiju. Mlado lišće je mekano i savitljivo, i siromašno je celulozom. Celuloza je takođe dio ćelije, i daje rigiditet ćelijskoj strukturi. Stabljike su uglavnom građene od celuloze jer je tu potrebno da biljka bude čvršća da bi rasla uspravno. Celuloza je siromašna energijom i ne razgrađuje se lako u probavnom sustavu životinje. Nakon što biljka nikne i počne rasti, težina lista u odnosu na ostali dio biljke je velika, dok je težina stabljike manja. Dok biljka sazrijeva, postotak lista se smanjuje, a stabljike raste. Što je biljka starija, to je manji postotak lista, i manji nivo proteina i energije je sadržan u cijeloj biljci. Kada procjenjujete zrelost sijena, obratite pažnju na broj lišća u odnosu na broj stabljika. Kao što je objašnjeno iznad, poželjno je da lišće prevladava. Što je veći broj stabljika, poželjnost sijena opada. U dodatku, prisustvo sjemenki na biljci, ukazuje na veliku zrelost biljke i nisku vrijednost u energiji i proteinima.

3. Prisustvo korova i stranih materijala – Obavezno pogledajte da li se u sijenu nalazi korov. Korov ima jako nisku nutritivnu vrijednost, niske vrijednosti energije i proteina. Što više korova to je slabija kvaliteta sijena. Neki korovi su otrovni i mogu predstavljati opasnost po zdravlje životinje koja konzumira to sijeno. Toksičnost ovisi o tipu korova, o tome koliko je zastupljen u sijenu, i koliko je pojedeno u tom vremenskom periodu.

4. Jestivost/ukusnost -to opisuje želju životinje da jede sijeno. Mlađe, lisnatije sijeno, koje je bogatije proteinima i energijom je ukusnije.