kako-klasificiramo-prepoznajemo-i-razlikujemo-potrese-kako-hr

Kako klasificiramo, prepoznajemo i razlikujemo potrese

Zemljina kora je sastavljena od velikih dijelova, ploča, koje plutaju na užarenoj i tekućoj tvari-magmi. Kada se ove ploče, zbog svojih vrlo sporih pomicanja dodirnu, oslobodi se poticaj koji uzrokuje potrese. Potrese mogu izazvati i poremećaji izazvani magmatskom aktivnošću. Hipocentar je točka u unutrašnjosti Zemlje u kojoj se dogodio poremećaj koji izaziva seizmičke valove. Mjesto na površini neposredno iznad hipocentra naziva se epicentar.

Vrste seizmičkih valova

Seizmički valovi su vibracije uzrokovane poremećajima u unutrašnjosti Zemlje, koji se iz hipocentra ili žarišta prenose sve do njene površine ako je njihovo titranje usporedno sa smjerom širenja, govorimo o longitudinalnim valovima, a ako je titranje okomito na smjer širenja, u tom slučaju imamo transverzalne valove.

Kad su stijene oko mjesta sudara dovoljno elastične, one ublaže udar i tako spriječe nastajanje potresa. Međutim, ukoliko su posebno krute, udarac ih lomi i nastaje potres.

Jačina udara po skalama

Dijagrami koje registrira seizmograf, imaju skalu vrijednosti prema jačini udara. Naprimjer, udar od 2 stupnja MCS ( Mercalli – Cancani – Sieberg) skale vrlo je slab, a od 12 stupnjeva katastrofalan, sa strahovitim posljedicama. Poznata je i Richterova skala stupnjeva od 1 do 10.

Predviđanje potresa

Danas je moguće predvidjeti samo mjesto potresa, ali ne i vrijeme i jačinu udara. Znamo iz iskustva da su životinje osjetljivije nego ljudi i da postaju nemirne nekoliko minuta prije svakog potresa. Čovjek je naučio, u okviru svojih mogućnosti, zaštititi se od ovih prirodnih pojava. U trusnim područjima, kao npr. u Japanu, grade se kuće od drva i papira ili u novije vrijeme, suvremeno tehnologije, od armirana betona, koji posjeduje potrebnu elastičnost.