kako_se_odvija_transpiracija

Kako se odvija transpiracija

Transpiracija je gubljenje vode kroz listove. Voda isparava iz stanica u listovima i kroz sitne pore, stome, odlazi u okolinu. Gubljenje vode isparavanjem s listova sprečava pregrijavanje biljke

Za vrućih dana veliko drvo može sniziti temperaturu za nekoliko stupnjeva, ali pritom izgubi nekoliko stotina litara vode. Važnija uloga transpiracije je da potiče upijanje vode iz tla, a time i važnih minerala. Brzina transpiracije ovisi o okolnim uvjetima. Za vrućih, suhih dana biljke vrlo brzo gube vodu. Suhi vjetrovi također potiču transpiraciju, dok se za hladnih dana, kad je zrak vlažan, njena brzina smanjuje. Brzinom transpiracije može se upravljati i stomama. Kad je tlo suho i biljka počne venuti, stome se zatvaraju.