kako_se_rijesiti_crvotocina_stetocine_u_drvetu

Kako se riješiti crvotočina | Štetočine u drvetu

Drvenariju u vašem domu najvjerojatnije će napasti drvaš kuckar (obični tvrdoglav). On napada grubo neobrađeno drvo u potkrovljima, poput podnih dasaka, poleđina namještaja i slične površine.

U kasno proljeće dobro je provjeriti drvenariju radi mogućih tragova napada – malih otvora promjera 2 mm, te manjih nakupina piljevine. Bez provjera kukcu se ostavlja prostor za nanošenje većih šteta. Kukac u pukotinama može ostaviti i do 60 jajašca, a ona se razviju u ličinke koje, kopajući male tunele, prodiru u drvo. Ličinke se u drvu mogu zadržati i tri godine, a odrastajući će se sve više približavati površini drva. Zatim progrizu svoj put izvan drva, a u njemu ostave nova jajašca — i tako se ciklus nastavlja.
U slučaju manjih napada, kistom i raspršivačem nanesite sredstvo protiv crvotočina i pustite da se upije u otvore. Ako se radi o većim područjima (poput, primjerice, potkrovlja), unajmite profesionalni raspršivač i industrijsku plinsku masku te nabavite odgovarajuću tekućinu. Za svakih 20 m² površine potrebno vam je oko 5 litara tekućine protiv crvotočina. Za napade na pokućstvo, tekućinu ubrizgajte u svaki pojedini otvor pomoću limenke s nastavkom za ubrizgavanje. Kukci koji naiđu na obrađeno drvo uginut će, kao i nove ličnike, te će se tako prekinuti ciklus. Ako niste sigurni trebate li pronađene tragove pripisati crvotočini, ili ne možete odrediti ozbiljnost napada, obratite se kojoj od specijaliziranih tvrtki koje obavljaju procjenu i dezinsekciju. Ako njihovi djelatnici naiđu na probleme, navest će vam cijenu potrebnog postupka – neki vam možda ponude mogućnost da se sami pobrinete za problem.
Pokućstvo zaštitite od napada insekticidnim sredstvom za laštenje namještaja. Provjerite sve rabljeno pokućstvo koje kupujete: nekoliko otvora ne mora nužno značiti postojanje ličinki, no kao mjeru opreza, otvore obradite insekticidom i insekticidnim sredstvom za laštenje. Mnogo ozbiljnija, ali rjeđa prijetnja je strizibuba, koja se može ukopati na šest godina. Ona ostavlja ovalne otvore dimenzija 6×3 mm dovoljno blizu površini da obično možete vidjeti tunele. Ako planirate kupiti kuću stariju od 20 godina, povjerite pregled drvenarije nekoj specijaliziranoj tvrtki. Za popravke ili izradu konstrukdja kupujte drvo koje se sredstvom za zaštitu drva natapa još pri prešanju u pilani.