kako_zastititi_travnjak_od_korova

Kako zaštititi travnjak od korova

Jednogodišnji korovi su uobičajeni na novozasijanim površinama i nestaju redovnom košnjom. Višegodišnji korovi se pojavljuju na svim travnjacima i često ne nestaju samo košenjem već ih je potrebno tretirati herbicidima.

Već formirani travnjak tretiramo herbicidima u bilo koje doba od travnja do rujna ali ne u sušnim periodima kad herbicid neće biti učinkovit, a može spržiti travnjak.

1. Za uništavanje širokolisnih korova u travnjacima preporuča se koristiti sredstva na bazi slijedećih aktivnih tvari, prema uputama proizvođača:

2,4 D: npr. DEHERBAN, DIKOCID i sl.
Mekoprop: npr. DEHERBAN FLUID i sl.
Dikloprop: npr. DUPLOSAN DP
Fluroksipir: npr. STARANE 250, COMET 250, VEGA
i sl.

2. Uskolisni korovi (korovske trave) ne mogu biti uništeni selektivnim herbicidima.

Jedini efikasan način uništenja je čupanje zajedno s korijenom ili izrezivanjem nožem oštrog vrha.

Mahovina je obično jedan od najvećih problema koji može biti uzrokovan mnogim faktorima poput pomanjkanja gnojiva, preniske košnje, loše drenaže, prevelika zasjenjenosti, lišća s drveća, prezbijenog tla uslijed prekomjernog valjanja, prekiselog tla, premalog plodnog sloja tla itd.

Problem mahovine se može riješiti jedino otklanjanjem uzroka njene pojave, a moguće ju je suzbiti korištenjem odgovarajućih sredstava na bazi zelene galice.