Picture of ocean in sunset

Zašto je more slano?

Mora i oceani su slani, a rijeke koje utječu u njih nisu. Također, niti jezera (osim par izuzetaka) nisu slana. Što je tako posebno u morima i oceanima?

Prvi razlog je što su mora prostrana i duboka tako da geološke aktivnosti jako utječu na njih. Slani okus more duguje rastopljenim ionima koji dolaze iz različitih prirodnih izvora. Najveći dio čine ioni klora i natrija koji kad se spoje čine natrijev klorid poznatiji kao kuhinjska sol.

Erozija stijena

Kiša je blago kisela pa otapa i erodira stijene. U stijenama se nalaze ioni klora i natrija koji zatim putem rijeka završavaju u moru.

Podvodni vulkani

Erupcije podvodnih vulkana ispuštaju ogromne količine minerala i iona u more, čineći ga slanim.

Nakupine soli

Kao što i na kopnu postoje rudnici soli, također postoje i u moru koje pokriva gotovo 2/3 zemljine površine. More otapa sol u takvim nakupinama i povećava salinitet.

Isparavanje

Iako i rijekama i jezerima postoje ioni, kiša i otjecanje stalno smanjuju njihov salinitet. S druge strane, ti ioni završavaju u moru koje ima jako veliku površinu koja isparava tako da se koncentracija iona povećava jer nemaju kuda otjecati.

Živi svijet

Biljke i životinje koje žive u oceanu mogu koristiti minerale i ione željeza, cinka ili bakra čime smanjuju njihovu koncentraciju. S druge strane, klor i natrij su im beskorisni tako da se njihova koncentracija povećava.

Još malo podatak o salinitetu

Oceani su manje slani oko ekvatora i na polovima, dok se u umjerenim geografskim širinama salinitet povećava.

Prosječan salinitet je 3,5% što znači da od 100 grama morske vode možete dobiti 3,5 grama soli.

U jednoj kubičnoj milji mora, ima oko 120 milijuna tona soli.