igra_bacanja_potkove_kako_igrati_bacanja_potkove

Igra bacanja potkove | Kako igrati bacanja potkove

Cilj ove igre je baciti potkove donjim izbačajem iz ruke i nabaciti ih na štap visok 360 mm. Postavljen je na stazi pod blagim kutom tako da je vrh 75 mm bliži bacaču od podnožja. Obično se upotrebljavaju zamjenske potkove (dostupne u nekim sportskim trgovinama).

Ovu igru obično igraju dva igrača pojedinačno ili četiri igrača u parovima na ravnoj, čistoj zemljanoj površini. Postavljaju se dva štapa u kvadratna polja iscrtana kredom, kao što je prikazano na slici. Svaki igrač naizmjenice baca po dvije potkovice iz iscrtanog polja na jednome kraju prema stupu na drugome kraju. Rezultat se izračuna i igrači mijenjaju strane. U parovima, po jedan partner je na svakome kraju. Igraju se partije do 21 ili 50 bodova. Potkova koja se nabaci na stup (naziva se pogodak) osvaja 3 boda, ali igračev pogodak se poništava ako protivnik naknadno također ostvari pogodak. Potkova naslonjena na štap donosi 2 boda, a potkova na tlu najbliže štapu vrijedi 1 bod, pod uvjetom da je u krugu od 150 mm. Ako nema pogodaka ili potkova naslonjenih na štap, dvije potkove koje su bliže štapu u odnosu na protivnikove potkove, donose 2 boda. Taktika igre jest izbiti protivnikove potkove sa štapa.