kako_igrati_golf_pravila_igranja_golfa

Kako igrati golf

Golf je jedan od najstarijih sportova u povijesti. Zna se da se golf razvio u Škotskoj u 14. stoljeću, no postoje i mnoge starije igre u različitim zemljama koje su prethodile razvoju golfa.

PRAVILA

Standardna se igra odvija na 18 rupa u nizovima različite dužine. Dva su osnovna oblika natjecanja; stroke play i match play. U stroke playu pobjednik je onaj koji sa što manje udaraca utjera lopticu u određen broj rupa, a u match playu onaj koji osvoji više rupa.

OPREMA

ŠTAPOVI – Igrači smiju početi igru s najviše 14 štapova. Većina igrača koristi tri do četiri drvena, devet do deste metalnih te jedan putter.

Drveni – Drveni se štapovi koriste za udarce u daljinu. Obilježeni su brojevima od 1 do 9. Njihove velike glave mogu biti izrađene od drveta, plastike ili lakog metala.

Metalni – Metalni se štapovi upotrebljavaju za razne udarce. Njihove metalne glave obilježene su brojevima od 1 do 10.

Putter – Upotrebljavaju se uglavnom na tratini oko rupe (putting green). Za razliku od ostalih štapova, imaju dvije udarne površine. Najlakši su od svih štapova.

LOPTICE – Na loptici za golf nalazi se više od 400 udubljenja, koja omogućuju da loptica kroz zrak leti dalje i ravnije.

PODMETAČI – Podmetači su maleni (obično plastični) klinovi na koje se postavlja loptica pri početnom udarcu.

TORBA – Početnici nose torbu u kojoj nose pola seta štapova (6). Igrači s cijelim setom štapova služe se kolicima i imaju pomoćnika.

IGRALIŠTE ZA GOLF

Igrališta za golf razlikuju se dužinom od 90 do 550 m (100-600 jardi). Dužina određuje “par” svake rupe – prosječan broj udaraca da se lopta utjera u rupu.

Tehnika zamaha

Zamah se izvodi jednim jedinim neprekidnim pokretom:

  • 1. Gornji dio tijela se okreće, dok se ruke podižu prema natrag
  • 2. Kako se štap spušta, težina tijela prebacuje se sa stražnje noge na prednju
  • 3. Težina je posve na lijevoj nozi
  • 4. Glava je spuštena u trenutku kad štap dodirne lopticu
  • 5. Tijelo je okrenuto prema cilju, a štap dospijeva iza lijevog ramena

Rječnik golfa

Approach Udarac na putting green izveden sa staze ili terena.Birdie Rezultat koji je za jedan udarac manji od para za rupu.

Bogey Rezultat koji je za jedan udarac veći od para za rupu.

Eagle Rezultat koji je za dva udarca manji od para za odgovarajuću rupu.

Fourball Četveroloptno natjecanje, u kojem dva igrača igraju protiv bolje loptice drugih dvaju igrača.

Foursome Igraju dvojica igrča protiv druge dvojice jednom lopticom koju udaraju naizmjenično.

Handicap Broj udaraca koji igrač može odbiti od svoga rezultata. Tako se omogućuje ravnopravnost natjecanja igrača različitih kvaliteta.

Hole Rupa; cijelo igralište za golf od početnog do završnog mjesta, kao i okrugla jamica u koju valja utjerati lopticu.

Par Utvrđena norma udaraca za jednu rupu ili za svih 18 na igralištu.

Tee Mjesto na terenu s kojeg se izvodi početni udarac; klin na koji se postavlja loptica pri izvođenju početnog udarca.