kako_igrati_mikado_djecja_drustvena_igra

Kako igrati mikado | Dječja društvena igra

Mikado je igra sakupljanja štapića

Ova igra igra se s 50 tankih drvenih ili plastičnih štapića — mikado štapića — a cilj je pokupiti jedan po jedan štapić iz zapletene hrpe, a da ne pomaknete nijedan drugi štapić.

Boja štapića označava njegovu bodovnu vrijednost.

Zeleni vrijedi 1 bod; crveni 2 boda; narančasti 5 bodova; žuti 10 bodova. Jedini plavi štapić vrijedi 20 bodova. Jednom kad ga pokupite, možete pomoću njega dizati druge štapiće. Ako pokupite zeleni, crveni, narančasti štapić navedenim redoslijedom, svaki štapić donosi dvostruki broj bodova – ukupan zbroj triju štapića tada iznosi 16.

Ako se drugi štapić pomakne, gubite red, i drugi igrač preuzima igru, počevši ponovno ispočetka sa svim štapićima.

Svaki igrač bilježi bodove na kraju svojega reda. Igra se nastavlja sve dok svaki igrač završi rundu ili broj rundi. Igrač s najviše bodova pobjeđuje.