kako_jedriti_na_vodi_jedrenje

Kako jedriti na vodi | Jedrenje

Prije nego što pokušate jedriti vlastitom jedrilicom, potražite savjet i pomoć iskusnog jedriličara. Još bolje, upišite se u školu jedrenja — ima ih gotovo u svim priobalnim mjestima i na rijekama. Potražite jedriličarske klubove i škole na stranicama interneta ili u telefonskom imeniku. Počnite s učenjem jedrenja u manjoj jedrilici, pod vodstvom instruktora. Uvijek u jedrilici držite sidro, kantu i kratka vesla i svakako naučite pravila o izbjegavanju sudara na moru, koja jednako važe i ako jedrite na rijeci.

Jedrenje malom jedrilicom

1. Za apsolutnog početnika, najbolji izbor je mala jedrilica samo s glavnim jedrom. Odaberite dan kad puše ujednačen, ali ne jak vjetar s mora prema kopnu.

2. Jedriti počnite s bočnim vjetrom — najjednostavniji način jedrenja. Privjetrinskoj strani, s jednom rukom na rudu kormila, a drugom držeći glavnu škotu (uže koje kontrolira deblenjak ili bum). Kako biste kontrolirali brzinu, popustite glavnu škotu sve dok jedro ne počne lepršati, a zatim polako pritežite glavnu škotu sve dok se jedro ne napuni.

3. Kontrolirajte smjer pomicanjem ruda kormila i prilagođavanjem kuta jedra u odnosu na vjetar. Ako se jedrilica previše nagne na jednu stranu, popustite glavnu škotu. Za letanje ili viranje, odnosno promjenu smjera, pojačajte brzinu, a zatim odmaknite rudo kormila od sebe kako biste usmjerili pramac kroz vjetar. Sagnite se ispod deblenjaka ili buma dok se on prebacuje s jedne strane jedrilice na drugu i prebacite se na drugu stranu jedrilice, promijenivši ruke na rudu kormila i glavnoj škoti.

4. Ponovite postupak kako biste išli na kruženje. Budite oprezni kad pomičete rudo kormila – ne gurajte ga dalje nego što je nužno kako bi se jedrilica lagano dovela od jednog letanja do drugog, inače nećete imati vremena prijeći na privjetrinsku stranu i jedrilica se može prevrnuti.

5. Dojedrite do mola ili na sidrište s vjetrom što je više moguće u pramac i zaustavite jedrilicu popuštajući glavnu škotu kako bi jedro lepršalo. Ako morate pristati s vjetrom u krmu, spustite jedro otprilike 10 — 15 m od kraja i pristanite.

Jedrenje na siguran način

1. Uvijek nosite opremu za spašavanje napravljenu prema svim standardima i propisima sigurnosti na moru, čak i ako ste dobar plivač. Ako ne znate plivati, nosite prsluk za spašavanje izrađen prema utvrđenim sigurnosnim standardima.

2. Lako je uspraviti prevrnutu jedrilicu, no potrebno je dobro uvježbati tehnike —   isprobajte ih tako što ćete namjerno prevrnuti jedrilicu u mirnoj, plitkoj vodi. Ako je brod na boku, oslobodite užad tako da jedra slobodno lepršaju, inače će ih vjetar napuniti dok uspravljate jedrilicu, i ponovno je prevrnuti. Popnite se na kobilicu — pero koje stabilizira, a nalazi se ispod trupa – držeći stopala Što bliže trupu. Uhvatite se za gornji rub jedrilice i nagnite se unazad. Vaša težina bi trebala uspraviti jedrilicu. Spustite se natrag u vodu, ne puštajući brod, zatim se pomaknite do krme i popnite na jedrilicu.

3. Ako je brod okrenut naopako, a vi ste zarobljeni ispod, duboko udahnite u zračnom prostoru koji je ostao pod jedrilicom i isplivajte ispod broda. Zrak uhvaćen ispod jedrilice može stvoriti djelomičan vakuum i tako je držati »prilijepljenu« za vodu i otežavati njezino uspravljanje — povucite prema dolje ili se popnite na jedan kraj krme kako biste poništili djelovanje vakuuma, a zatim zavaljajte jedrilicu na bok i uspravite je kako je ranije opisano.

4. Ne napuštajte jedrilicu, čak i ako je ne možete uspraviti. Ako je pustite, može otplutati ili je vjetar može otpuhati brže nego što vi možete plivati. Također, imate veće izglede da će vas spasiti, budući da je lakše uočiti prevrnutu jedrilicu nego plivača. Popnite se na trup ako ne možete uspraviti jedrilicu.