Kako napraviti suhu mušicu | Ribički mamac

Za suhu mušicu upotrijebite pijetlovo vratno pero — kruto je i pomaže održati mušicu na površini. Za ovu jednostavnu suhu mušicu, upotrijebite udicu veličine 10 – 14 s okom okrenutim prema gore. Kako napraviti suhu mušicu?

Slijedite isti način izrade kao za mesara. Stegnite udicu u škrip. Navoštite svileni konac i namotajte sloj svilenoga konca duž vrata udice. Za rep, zavežite nekoliko vlakana iz pera fazanova repa. Zatim zavežite još nekoliko vlakana iz pera fazanova repa i dug komad žice zlatne boje za djelo. Namotajte svileni konac natrag sve do oka udice, ostavivši dovoljno mjesta za vezanje vratnog pera.

Namotajte vlakna iz pera fazanova repa uz vrat udice i zavežite ih blizu oka. Namotajte žicu zlatne boje preko vlakana urednim spiralnim namotajima i privežite s dva ili tri namotaja svile.
Odaberite prikladno vratno pero. Njegova vlakna trebala bi biti jedan i pol puta dulja od udaljenosti između jezičca i vrata udice.

Pripremite vratno pero i zavežite ga kao i kod izrade mokre mušice. Hvataljkom za vratno pero namotajte većinu vratnog pera oko udice prema luku. Zavežite ga. Vratno pero bi trebalo biti puno čupavije i gušće od vratnog pera na mokroj mušici.

Odrežite višak vratnoga pera, pridržavajući rukom glavni dio pera kako ne bi smetao. Prekrijte sve krajeve pera s nekoliko namotaja svilenoga konca, zatim napravite konačni čvor i nanesite lak kao i kod mokre mušice.