Kako koristiti blanje za produbljivanje utora | Primjena i održavanje praktičnog alata za obradu drveta

Blanja za produbljivanje utora posebna je vrsta blanje koja se upotrebljava za izradu preciznih utora iste dubine u drvetu.

Blanja za produbljivanje utora standardne veličine obično ima tri noža za urezivanje, dva s vrškom u obliku dlijeta za obično urezivanje i rezač u obliku slova V za finu završnu obradu, zasijecanje i obradu kutova. Postoje i dodatci za rad na uskim dijelovima drveta ili blizu rubova. Za urezivanje utora, odozdo umetnite nož u obliku dlijeta u stegu blanje. Postavite napravu za mjerenje dubine i prema njoj maticom za podešavanje podesite nož, počevši s finim usijecanjem. Označite potrebnu širinu i dubinu utora na drvetu. Sitnozubom pilom za obradu profila zasijecite bočne strane predviđenog utora. Napravite prvi zasjek blanjom za utore tako što ćete uhvatiti obje drške i kratkim uzastopnim potezima prema naprijed dubiti drvo. Završite konačnim dugim potezom. Zatim postupno podešavajte nož prema dubini zasječenog drveta i nastavite sve dok ne izdubite sav višak drveta. Noževe naoštrite kao i dlijeta, ali zbog toga što je nož usađen pod kutom od 90 stupnjeva, morat ćete stegnuti brusni kamen blizu ruba radnog stola kako bi drška mogla stršati van.
 

Električna blanja za utore 

Električna blanja za produbljivanje utora ima mogućnost izmjene raznovrsnih noževa, što je čini alatom višestruke namjene. Osim što urezuje utore, može se koristili za izradu spojeva na lastin rep, žljebova i raznovrsnih ukrasnih rubova. Kako biste izradili žlijeb, stavite odabranu oštricu u steznu glavu blanje. Čvrsto obuhvatite obje drške kako biste spriječili zakretanje alata. Neka motor dosegne najveću brzinu prije no što započnete urezivati i zatim je usmjerite na komad drveta suprotno rotaciji oštrice koja je u smjeni kazaljke na satu tako da se sama probija kroz drvo. Polako, ali ravnomjerno pomičite blanju po drvetu.