Kako liječiti alkoholizam | Posljedice alkoholizma u obitelji

Alkoholizam je poremećaj u ponašanju, koji nastaje uslijed dugotrajnog konzumiranja prekomjerne količine alkohola. To je kronična bolest koja uzrokuje fizičke i psihosocijalne probleme.

Zbog vrlo teških poremećaja obiteljskog života, gotovo je nemoguće govoriti o jedinstvenom pojmu krize u porodicama alkoholičara, a još teže ako je pored alkoholičara i njegova žena zahvaćena ekscesivnim pijenjem, odnosno alkoholizmom.

Kriza uslijed alkoholizma

Kriza izazvana alkoholizmom suštinski se razlikuje od kriza izazvanih bilo kojim drugim stresogenim čimbenicima, prije svega dubokom konfuzijom obiteljskih interakcija i uloga, većom kumulativnošću kriznih događaja i njihovim dužim trajanjem, te intenzivnošću destruktivnih konflikata u porodici.

Zbog intenzivne patnje svih članova, a naročito djece, opasnost somatske, mentalne i socijalne dezintegracije nije nigdje tako velika kao u porodicama zahvaćenim alkoholizmom.

Alkoholizam je uz ovisnost o heroinu i duhanu, jedna od najtežih i najtvrdokornijih ovisnosti. Ovisnost o alkoholu manifestira se u psihičkom i fizičkom smislu.

Alkoholizam, uostalom kao i ovisnost o drugim drogama nije samo bolest alkoholičara već i "bolest" njegove obitelji, radne okoline, susjedstva, prijatelja. Alkoholizam je, što se tiče agresije, čak i pogubniji nego ostale ovisnosti.

Više nego kod ostalih ovisnosti događaju se fizički obračuni u porodici, maltretiranja, batine, agresivni alkoholičar velika je opasnost za djecu, supružnika i ostale članove obitelji. Agresija u svezi alkohola događa se uz šank, na ulici, svugdje…

Liječenje alkoholizma

Liječenje od alkoholizma može biti učinkovito bez obzira na trajanje alkoholizma (osim posljedica koje su nepopravljive), no liječenje se poduzima uz privolu bolesnika, jer je tada učinkovito.

Bez privole bolesnika liječenje se poduzima kada je bolesnik u akutnom opitom stanju te ugrožava svoj život, život drugih ili imovinu. Tad se poduzima prisilna hospitalizacija.

Neophodno je napraviti detaljan pregled i pretrage kod pacijenta, te ustanoviti da li pacijent boluje od još neke bolesti koja bi se mogla zakomplicirati i samim tim otežati period apstinencije, koji je potreban u liječenju. Tijekom perioda liječenja pacijent mora biti pod stalnim nadzorom liječnika, te mu je potrebno održavati ravnotežu tekućine u tijelu, te davati dovoljne doze B-kompleksa i vitamina C.

Najčešći lijek koji se rabi tijekom liječenja pacijenata je Benzodiazepin. Nakon perioda apstinencije od alkohola neophodna je i psihosocijalna terapija, kako bi se pacijent vratio što lakše u normalan život i kako bi se spriječila mogućnost ponovnog prekomjernog konzumiranja alkohola.