Kako napisati te izmijeniti oporuku | Što činiti u slučaju njihova izostanka

Jednostavnu oporuku, bez pomoći odvjetnika, može napisati svaka punoljetna osoba zdravog razuma. Međutim, ipak se preporuča pravno savjetovanje, posebno u slučaju složene oporuke, ili raspolaganja značajnijim sredstvima – što može značiti osnivanje zaklada te bi se porez na nasljedstvo sveo na minimum.

Svrha oporuke je određivanje nasljednika imovine i poslova nakon vaše smrti. Također, možete imenovati skrbnika za djecu i odrediti koju vrstu pokopa želite. Moguće je dobiti i klasične formulare za oporuku, ali možete napisati i svoj vlastiti. Oporuka bi trebala započinjati riječima: »Ovo je posljednja volja i oporuka mene, vaše puno ime i prezime, iz . Ovime poništavam sve svoje prethodne oporuke«. Morate imenovati izvršitelja oporuke, odnosno osobu koja će se pobrinuti da se vaše upute provedu. Iz praktičnih razloga, ta osoba će najčešće biti glavni uživatelj (ili uživatelji) oporuke, ili odvjetnik, odnosno upravitelj banke. Jasno naznačite da se vašom imovinom najprije moraju nadoknaditi svi preostali dugovi i troškovi, a zatim jasno naznačite tko što dobiva. Identitet uživatelja oporuke definirajte njihovim srodstvom (ako postoji), punim imenom i prezimenom te, u slučaju potrebe, i adresom, kako ne bi bilo nikakve sumnje o kome se radi. Pri raspodjeli svota novca, možete označiti »oslobođeno od poreza«, da biste naznačili da se porez mora platiti od ostatka imovine. Imovinu opišite vrlo detaljno kako bi se mogla jasno raspoznati. Čak i ako mislite da ste popisali svu svoju imovinu, za svaki slučaj odredite tko će dobiti bilo kakva preostala dobra. Na oporuci mora jasno biti označen datum, a mora biti potpisana od strane vas osobno i dva neovisna svjedoka. Oni ne smiju biti uživatelji oporuke, niti u bračnoj vezi s nekim od uživatelja. Svjedoci moraju prisustvovati samom činu potpisivanja i to napisati u svoj iskaz. Primjerice: »potpisano od strane osobe X u našoj prisutnosti. U prisutnosti osobe X i onog drugog ovime potvrđujem da sam kao svjedok stavio svoj potpis«.
 

Izmjena oporuke 

Svoju oporuku uvijek možete promijeniti ili poništiti novom oporukom ili dopunom (tzv. kodicilom) – dodatnim dokumentom, datiranim i potpisanim od strane vas i dva neovisna svjedoka, jednako kao u oporuci. Kodicil ponovno treba sadržavati vaše ime i jasno naznačiti kakve promjene uvodite. Ako se vjenčate ili ponovno vjenčate, prethodna se oporuka općenito smatra poništenom. Ako se razvedete, vaš bivši supružnik ne bi više trebao biti izvršitelj oporuke. Međutim, u slučaju da ostaje uživatelj, morate ispraviti oporuku da biste jasno objasnili novonastali odnos.