Kako popraviti bravu poklopca motora | Podešavanje i podmazivanje zaglavljene brave

Ako ručica za otvaranje poklopca motora koja se nalazi u vozačkom prostoru ne otvara poklopac, moguće je da je zatik na bravi previše zategnut ili da se mehanizam zaglavio zbog nedovoljnog podmazivanja. Bilo koji od ta dva problema može uzrokovati i treći — puknuće ili prenategnutost žice uzrokovano dodatnim opterećenjem.

Budući da su brave na poklopcima za motore napravljene tako da osujete namjere kradljivaca automobila, nije ih lako otvoriti izvana pa je zato lakše spriječiti zaglavljivanje brave, nego ju poslije takvu pokušati otvoriti.
 

Princip rada brave

Kod većine automobila zatik brave ima oprugom zategnut zasun koji je spojen na prednji kraj poklopca te oprugom zategnut osigurač brave iznad prednjeg saća automobila koji se zakvači u utor zasuna kad se poklopac automobila spusti. Žica za otvaranje ide od ručice za otvaranje do poluge na osiguraču brave, a kad se povuče, oslobodi osigurač brave od zasuna. Pravilno podešen, zasun bi se trebao zakvačiti za osigurač brave bez nepotrebna pritiska poklopca, koji treba čvrsto držati. Da biste podesili zasun, prvo otpustite protumaticu. Zavrnite zasun ako je poklopac opušten ili odvrnite ako je previše zategnut. Ponovno zategnite protumaticu. Ako zasun ne uđe slobodno u osigurač brave, otpustite vijke na osiguraču, pažljivo spuštajte poklopac motora sve dok se zasun sam ne poravna s osiguračem, a da ga pritom ne zabravi. Podignite poklopac motora i zategnite vijak. Povremeno podmazujte osigurač brave i zasun s nekoliko kapi strojnog ulja.
 

Otvaranje zaglavljenje brave

Na nekim automobilima može se doprijeti ispod brave ako se skine prednje saće. Kad ga skinete, upotrijebite čvrst odvijač kako biste podigli osigurač brave i otvorili ga, ili ćete možda jednostavno moći povući žicu za otvaranje ako kod brave nije pukla. Inače ćete se morati zavući ispod prednjeg dijela automobila i posegnuti kako biste otvorili bravu ili kliještima povukli kraj žice.